ANGERED FÖRFATTARSKOLA

Kursen vill inspirera dig att se din egen röst som litteratur i sitt blivande.

Under kursen för vi tillsammans ett pågående samtal om vad litteratur är och kan bli, hur vi är i och förhåller oss till den och hur våra egna erfarenheter är en del av den.
Vi samverkar med olika arrangörer och aktörer i Angered.
Kursen ges i samverkan med Akademin Valand/Litterär gestaltning vid Göteborgs universitet som bidrar med gästlärare.

Vårt mål är att lyfta och stärka ditt skrivande, ensam och/eller i kollektiv.KURSENS MÅL ÄR ATT DU

 • har teoretisk och praktisk kunskap om skrivandets praktik, hantverk och process.


 • har erfarenhet av textsamtalet som kritiskt tänkande verksamhet.


 • har utvecklat din känslighet och kritiska blick inför den konstnärliga litterära texten, både din egen och andras.

 • med gruppens stöd och lärarnas pedagogiska vägledning ha inspirerats till att hitta din egen röst och bli medveten om den egna textens styrkor och svagheter.


 • har anordnat och medverkat i uppläsningar.


 • kan läsa och samtala självständigt och kollektivt kring litteratur.


 • har medverkat i författarbesök.


 • har uppnått en medvetenhet kring frågeställningar som rör skrivande, litteratur och berättande kopplat till ansvar och erfarenhet samt litterär gestaltning.


HUR?

Textsamtal varvas med eget skrivande.
Det är viktigt att du är förberedd på att kursen går på halvtid; du förväntas lägga ner motsvarande tid. Under de obligatoriska träffarna har vi textsamtal, som utgör själva grunden för kursen. Textsamtalen görs under ledning av lärare och i grupp. Där får du respons på dina egna texter, samt ger respons på de andras texter.  
Mellan träffarna ägnar du dig åt ditt eget skrivande, samt läser och förbereder respons på de andras texter, samt läser andra texter. Vi gör skrivövningar, läser litteratur och samtalar om den. Vi går på seminarier och workshops under kursen.

LÄSÅRSTIDER

HÖSTTERMINEN 2024:  14 augusti - 17 december. 

- Höstlov v. 44
VÅRTERMINEN 2025:  9 januari - 4 juni. 

- Februarilov v.7. Påsklov v. 16


 • Studietakt: 50 %
 • Schemalagda tredagarsträffar varannan vecka. 
 • Cirka 20 obligatoriska fysiska träffar under läsåret.
 • Kursen är en distanskurs  halvtid.
 • Studiemedelsberättigad.
 • Vi är med i samt anordnar uppläsningar. 
 • Tillgång till arbetslokal Angereds centrum, Kultivatorgatan 3.
 • Materialavgift1000 kr/termin. Avgiften täcker en del kursmaterial, kopiering samt försäkring.

HUR SÖKER JAG?

ANTAGNING

 • Skicka först in den digitala ansökan. Bifoga där ett personligt brev där du presenterar dig själv

 •  ditt motiv till att söka kursen

 • dina erfarenheter av skrivande eller andra liknande uttrycksformer som spoken word, performance, låtskrivande.


VÄLJ SEDAN 1 AV DESSA 3 ALTERNATIV ATT SKICKA MED:

 • Egna texter, ca 5-10 sidor. Välj texter som du tycker säger något om hur du skriver eller vill skriva, oavsett genre.Vad vill du göra, hur och kanske varför?
 •  En skiss eller idé, ett synopsis till ett skrivprojekt du gärna vill genomföra under kursåret.Du kanske jobbar med spoken word, estradpoesi, performativt skrivande och liknande, alternativt att du inte har visat dina texter för någon tidigare.   
 • Du kan också ladda upp ljudfil eller video med prov på ditt arbete.

VI BEDÖMER ANSÖKNINGARNA UTIFRÅN


 • litterär originalitet/självständigt uttryck

 • motivation

 • din möjlighet att tillgodogöra dig kursinnehållet


Angered författarskola 

Mariah Kemler och Adriana Aires, tidigare deltagare