HISTORIK

Föreningen bildades 1990 av personer aktiva inom föreningslivet i Angered. Verksamheten som först bestod av studiecirklar och kortkurser utvecklades så småningom till fler och längre kurser.
1992 startades den första heltidskursen. Arbetslösa söktes upp och erbjöds olika sorters studier. Under dessa år var ABF, Nordiska Folkhögskolan och Finska Folkhögskolan samarbetspartners. Tillsammans med Folkets hus och lokala hyresgästföreningar skapades olika mötesplatser.


Syftet var att både skapa en bildningsverksamhet som var lättillgänglig för alla boende i Angered och att engagera angeredsborna för en stärkt demokrati och ett positivt förändringsarbete i stadsdelen.

1997 FICK VI STATSBIDRAG
Folkhögskolan fick då en bättre ekonomi och att vi kunde utveckla verksamheten; idag har vi verksamhet i Hammarkullen, Hjällbo och Angereds Centrum samt på Angereds gård.


FOLKBILDNING OCH ENGAGEMANG SOM RÖR BOENDE I ANGERED
Vårt fokus är boende i Angered men också andra människor som behöver en offentlig röst. Med vår verksamhet vill vi medverka till att göra människor mer samhällsmedvetna och öppna möjligheter till arbete och fortsatta studier.

Angered folkhögskola har funnits i ca 30 år.