SFI

  • Ansökan till SFI gör du digitalt via Arbetsmarknad och Vuxenutbildning i Göteborgs stad: www.goteborg.se/sfi
  • eller på telefon: 031-3683000 Uppge att du önskar studera studera SFI på Angered folkhögskola.
  • Telefon till Angered folkhögskola är: 031-483444 .
  • Välkommen in till Hammarkulletorget 61 så hjälper vi dig med ansökan!

STUDERA SFI I HJÄLLBO ELLER HAMMARKULLEN!

Vi finns på Hjällbotorget, bredvid apoteket, Bergsgårdsgärdet 89 samt på Hammarkulletorget 61. 
Lektioner dagtid kl 9-12.
Du kan studera på olika nivåer: SFI på B, C eller D- nivå och vi tar emot sökande med studieväg 1, 2 & 3. Målet är att du ska lära dig en funktionell svenska så att du klarar dig bra i vardagsliv och arbetsliv.
På vår folkhögskola erbjuder vi dig som saknar grundläggande kunskaper i svenska möjlighet att studera svenska för invandrare; SFI. Du studerar på skolan från kl 9 till kl 12 sammanlagt 15 timmar per vecka och du bör dessutom studera hemma ytterligare 15 timmar per vecka.
När Du är klar med D-nivån har du möjlighet att fortsätta studera på grundnivå Allmän kurs, vilket gör det möjligt för dig att söka till högre studier. Vi läser olika böcker t.ex. "På spåret" och "Omvärldskunskap".  När du har uppnått kunskapsnivån får du göra nationellt prov i SFI.


Jag tycker det är bra att det går att läsa vidare här. När jag är färdig med SFI studierna vill jag fortsätta att läsa Allmän kurs på grundnivå och sedan få gymnasiebehörighet.
När vi studerar svenska, SFI, sitter ingen ensam. Vi hjälper varandra och arbetar i grupp ofta. Vi lär oss bättre för vi översätter våra modersmål hela tiden till svenska när vi pratar, skriver och kommunicerar med varandra."


Jag vet de som behöver tolk fastän de har läst Sfi. På folkhögskolan känner jag mig trygg i att jag verkligen kan, när jag är färdig, och att jag verkligen ligger på rätt nivå."

Adress Hjällbo:
Bergsgårdsgärdet 89, Hjällbotorget (bredvid Apoteket)
Adress Hammarkullen: 
Hammarkulletorget 61