SKOLANS SKYDDSOMBUD

Stefan Carlsson, huvudskyddsombud tfn 031-381 08 16 lärare (Förbundet Folkhögsk.)

Elin Forsgren tfn 031-381 08 04 lärare (Förbundet Folkhögsk.)