ANGERED TEATERSKOLA

För dig som vill utveckla dig som skådespelare!

Skådespelare: Frida Bergström, Alex Bytoft, Louise Dahlen, Aysan Ismailzade, Karius Larsdotter,  Siri Lindevinge, Kerstin Nguyen, Maya Nohrstedt, Stevo Radosavljevic, Pone Shams Hakimi,  Abdullah Sourani, Josephine Spångberg och Omid Walison

Regi: Jakob Tamm Koreografi: Soledad Howe

ROAD av Jim Cartwright 

En gata, en vild natt, en resa till rännstenen och stjärnorna och tillbaka.

"Det känns som om det här jävla landet håller på att blåsa hjärnan ur skallen på mig.” 

"Varför är världen så tuff? Det är som att gå genom kött i höga klackar.”


I Road möter vi personerna som bor på en gata i en nordengelsk stad, år 1987. Det är en ful-vacker, poetisk, humoristisk, surrealistisk gestaltning av hur social nedrustningspolitik påverkar dom som bor i området. Ensamhet och ilska. Längtan och gemenskap. Följ med människorna som möjligtvis inte har så mycket mer att förlora.

“Kanske mitt hjärta får luft och börjar flyga.”

Föreställningar:

 • 9 MAJ, MÅN kl 13
 • 10 MAJ, TIS kl 10
 • 11 MAJ, ONS kl 10
 •  14 MAJ, LÖR kl 13
 • 16 MAJ, MÅN kl 13
 • 18 MAJ, ONS kl 17
 • 19 MAJ, TORS kl 13
 • 21 MAJ, LÖR kl 13

Angereds Teaterskola är en intensiv och grundläggande kurs, där målet är att din kropp, röst, närvaro, uppmärksamhet, spontanitet och kreativitet utvecklas för scenen under två terminer. Vi arbetar i sceniska och ibland filmiska projekt under handledning. Kursen utmynnar i en offentlig produktion.

Teater bygger på samarbete och vi lägger stort fokus på din kreativitet och samspel med dina klasskamrater. Under handledning av professionella lärare arbetar du i olika sceniska och filmiska block med grundläggande träning i improvisation och gestaltning. 

Efter genomförd kurs ska deltagaren ha utvecklat sin:

 • förmåga att ge och ta emot impulser, bejaka
 • förmåga att observera och fantisera
 • medvetenhet om sin kropps och rösts möjligheter och uttryckspotential
 • förmåga att göra en rollanalys: att driva inre/yttre hinder, vilja, medel och aktion
 • förmåga att kunna gestalta utifrån manus och regi
 • förmåga att uttrycka sitt personliga sceniska uttryck som skådespelare
 • att utveckla och fördjupa förmågan till fysisk gestaltning i scenkonst
 • förmåga att diskutera och analysera sin egen och andras skapandeprocess
 • förståelse för motspelarens och ensemblens betydelse
 • kunskap om teaterns historia och funktion i samhället
 • kunskap om olika sceniska framställningsprocesser
 • förståelse för hur hen kan utvecklas vidare inom de ämnen som ingår i kursen

ANTAGNING

 • Fyll i den digitala ansökan, senast 15 maj. 

 • Därefter får du en kallelse/instruktioner till våra arbetsprover, som i år är digitala.  

Hur bedömer vi din förmåga att kunna tillgodogöra dig kursinnehållet?
Vi tittar bland annat på:

 • hur din förmåga att fysiskt gestalta ser ut

 • hur din lust till kommunikation ser ut

 • hur din förmåga att göra en text till din ser ut


Övrigt

 • Från 18 år och uppåt.

 • Eftersom teater innebär textarbete behöver du ha Svenska Grund för att du ska kunna ta till dig studierna.

 • Du behöver inte ha fullständig gymnasiebehörighet.(Du får företräde till folkhögskolans gymnasiekurser om du vill läsa upp allmänna ämnen).

 • Kursen är på heltid och studiemedelsberättigad


LÄSÅRSTIDER

 • HÖSTTERMINEN 2022: 17 augusti - 20 december. Höstlov V.44
 • VÅRTERMINEN 2023:  9 januari- 2 juni. - Februarilov vecka 7. Påsklov vecka 15

Utbildningen ett samarbete

Angereds Teaterskola görs även i samverkan med Skådespelarprogrammet vid högskolan för scen och musik. Vi samarbetar även med Valand Filmisk Gestaltning, i vårt filmblock. Vi bjuder också in gästpedagoger, ser teater och gör studiebesök.

Kursen görs i samarbete med Angereds Teater.AXPLOCK MEDIAARKIV ATS

Hur är det att gå Angered teaterskola? 

Fortesa, Ali & Rasha

Deltagarna på Angered teaterskola berättar om sina studier här