ANGERED TEATERSKOLA

För dig som vill utveckla dig som skådespelare.

Angereds Teaterskola är en intensiv och grundläggande kurs, där målet är att din kropp, röst, närvaro, spontanitet och kreativitet utvecklas för scenen under två terminer. Kursen görs i samarbete med Angereds teater. 

Under professionell handledning arbetar du intensivt med grundläggande scenisk och fysisk gestaltning genom olika projekt, olika utmaningar och nivåer. Du och klassen är aktiva och deltagande i innehållet. Vi har minst tre publika redovisningar, innan du i  slutet av andra terminen medverkar i en offentlig slutproduktion på Angereds Teaters scen i maj.

Vi bjuder in gästpedagoger, går på teater och gör studiebesök i Göteborgs kultur- och teaterliv.
Angered Teaterskola görs även i samverkan med Skådespelarprogrammet vid högskolan för scen och musik.

Teater bygger på samarbete och vi lägger stort fokus på din kreativitet och samspel med dina klasskamrater. Under handledning arbetar du i olika sceniska block med grundläggande träning i improvisation och gestaltning. 

Efter genomförd kurs ska du ha utvecklat din:

 • förmåga att ge och ta emot impulser, bejaka
 • förmåga att observera och fantisera
 • medvetenhet om din kropps och rösts möjligheter och uttryckspotential
 • förmåga att göra en rollanalys: att driva inre/yttre hinder, vilja, medel och aktion
 • förmåga att kunna gestalta utifrån manus och regi
 • förmåga att uttrycka ditt personliga sceniska uttryck som skådespelare
 • att utveckla och fördjupa förmågan till fysisk gestaltning i scenkonst
 • förmåga att diskutera och analysera sin egen och andras skapandeprocess
 • förståelse för medspelarens och ensemblens betydelse
 • kunskap om teaterns funktion i samhället
 • kunskap om olika sceniska framställningsprocesser
 • förståelse för hur du kan utvecklas vidare inom de ämnen som ingår i kursen

ANTAGNING

 • Fyll i den digitala ansökan.

 • Därefter får du en kallelse/instruktioner till våra antagningsprov.

Hur bedömer vi din förmåga att kunna tillgodogöra dig kursinnehållet?
Vi tittar bland annat på:

 • hur din förmåga att fysiskt gestalta ser ut

 • hur din lust till kommunikation ser ut

 • hur din förmåga att göra en text till din ser ut


INFORMATION

 • Från 18 år och uppåt.
 • Eftersom teater innebär textarbete behöver du ha Svenska Grund för att du ska kunna ta till dig studierna. 
 • Du behöver inte ha fullständig gymnasiebehörighet.(Du får företräde till folkhögskolans gymnasiekurser om du vill läsa upp allmänna ämnen).
 • Kursen är på heltid och studiemedelsberättigad.
 • Materialavgift: 1000 kr/termin

Angered Teaterskola görs även i
samverkan med Skådespelarprogrammet vid högskolan för scen och musik.  Vi bjuder också in gästpedagoger, ser teater och gör studiebesök. Kursen görs i samarbete med Angereds Teater.


LÄSÅRSTIDER

VÅRTERMINEN 2024:  11 januari- 5 juni. - Februarilov vecka 7. Påsklov vecka 14
HÖSTTERMINEN 2024: 14 augusti- 17 december. Höstlov v. 44
VÅRTERMINEN 2025: 9 januari-4 juni. - Februarilov v.7. Påsklov v. 16

Hur är det att gå Angered teaterskola? 

Fortesa Hoti