ANGERED TEATERSKOLA

För dig som vill utveckla dig som skådespelare!


Angereds Teaterskola är en intensiv och grundläggande kurs, där målet är att din kropp, röst, närvaro, uppmärksamhet, spontanitet och kreativitet utvecklas för scenen under två terminer. Vi arbetar i sceniska och ibland filmiska projekt under handledning. Kursen utmynnar i en offentlig produktion.

Teater bygger på samarbete och vi lägger stort fokus på din kreativitet och samspel med dina klasskamrater. Under handledning av professionella lärare arbetar du i olika sceniska och filmiska block med grundläggande träning i improvisation och gestaltning. 

Efter genomförd kurs ska du ha utvecklat din:

 • förmåga att ge och ta emot impulser, bejaka
 • förmåga att observera och fantisera
 • medvetenhet om din kropps och rösts möjligheter och uttryckspotential
 • förmåga att göra en rollanalys: att driva inre/yttre hinder, vilja, medel och aktion
 • förmåga att kunna gestalta utifrån manus och regi
 • förmåga att uttrycka ditt personliga sceniska uttryck som skådespelare
 • att utveckla och fördjupa förmågan till fysisk gestaltning i scenkonst
 • förmåga att diskutera och analysera sin egen och andras skapandeprocess
 • förståelse för medspelarens och ensemblens betydelse
 • kunskap om teaterns funktion i samhället
 • kunskap om olika sceniska framställningsprocesser
 • förståelse för hur du kan utvecklas vidare inom de ämnen som ingår i kursen

ANTAGNING

 • Fyll i den digitala ansökan.

 • Därefter får du en kallelse/instruktioner till våra arbetsprover, som i år är digitala.  

Hur bedömer vi din förmåga att kunna tillgodogöra dig kursinnehållet?
Vi tittar bland annat på:

 • hur din förmåga att fysiskt gestalta ser ut

 • hur din lust till kommunikation ser ut

 • hur din förmåga att göra en text till din ser ut


Övrigt

 • Från 18 år och uppåt.

 • Eftersom teater innebär textarbete behöver du ha Svenska Grund för att du ska kunna ta till dig studierna.

 • Du behöver inte ha fullständig gymnasiebehörighet.(Du får företräde till folkhögskolans gymnasiekurser om du vill läsa upp allmänna ämnen).

 • Kursen är på heltid och studiemedelsberättigad


LÄSÅRSTIDER

 • HÖSTTERMINEN 2022: 17 augusti - 20 december. Höstlov V.44
 • VÅRTERMINEN 2023:  9 januari- 2 juni. - Februarilov vecka 7. Påsklov vecka 15
 • HÖSTTERMINEN 2023: 16 augusti - 19 december. Höstlov V.44
 • VÅRTERMINEN 2024:  11 januari- 5 juni. - Februarilov vecka 7. Påsklov vecka 14.

Utbildningen ett samarbete

Angered Teaterskola görs även i samverkan med Skådespelarprogrammet vid högskolan för scen och musik. Vi samarbetar även med HDK-Valand Filmisk Gestaltning, i vårt filmblock. Vi bjuder också in gästpedagoger, ser teater och gör studiebesök.

Kursen görs i samarbete med Angereds Teater.AXPLOCK MEDIAARKIV ATS

Hur är det att gå Angered teaterskola? 

Fortesa, Ali & Rasha

Deltagarna på Angered teaterskola berättar om sina studier här