OM ANGERED FOLKHÖGSKOLA

Vi vill verka för en engagerande, solidarisk folkbildning och vara en motkraft till ojämlikhet, kommersialism och passivitet. Vi arbetar därför med kurser och försöker driva opinion och samverka med föreningar i Angered i nordöstra Göteborg.


Vi vill inspirera till kritiskt tänkande, samhällsengagemang och internationell solidaritet. Vi öppnar dörrar till utbildning och arbete genom ämnesövergripande studier och kurser i estetiska ämnen.
På våra kurser har du möjlighet att få grundskole- eller gymnasiebehörighet – eller bara studera för att det är kul!

Folkhögskoleföreningen i Angered

Verksamheten genomsyras av arbetarrörelsens värderingar och ett stort samhällsengagemang som grundar sig på begrepp som demokrati, solidaritet, jämlikhet och rättvisa.
Angered folkhögskola drivs av Folkhögskoleföreningen i Angered som är en ideell förening.
Styrelsens ordinarie ledamöter är Mohammed Aw-Nor, Eva Eckerbrandt, Gunnar Westerling ordf, Lasse Fryk, Leif Holst, Cecilia Arcini, Caroline Runesdotter, Mostafa Hosseinzadeh, Anna Nelsson.


Folkhögskolan har för närvarande nästan 400 studerande och erbjuder kurser i Hammarkullen, Hjällbo och Angered.
Skolans största enhet finns i Hammarkullen. Där finns allmänna behörighetsgivande kurser på grund- och gymnasienivå. I Hjällbo finns Sfi på B, C och D-nivå
I Angereds Centrum erbjuder vi också förberedande musikutbildning, konstkurs, skrivarkurs och skådespelarkurs, några av dessa i samarbete med Göteborgs Universitet.