LEDNING OCH ADMINISTRATION

BESÖKSADRESS KONTORET:

Hammarkulletorget 61, tfn: 031: 48 34 44 

Kina Thorsell, rektor

031-381 08 01

kina.thorsell@angeredfhsk.se

Daniel Lakso Tesak,
biträdande rektor

031-381 08 19

daniel.laksotesak@angeredfhsk.se

Karim Amin, ekonom

031-38 10 803 

karim.amin@angeredfhsk.se

Anna Bryntse
Studie och yrkesvägledare 
SFI administration

0702-852525

anna.bryntse@angeredfhsk.se

Linda Olsson, kurator

0736-901071

linda.olsson@angeredfhsk.se

Carina Lundell, administratör

031-381 08 18

carina.lundell@angeredfhsk.se

Cesar Jbeili, IT ansvarig & lärare

031-381 08 00

cesar@angeredfhsk.se