LÄRARE PÅ ANGERED FÖRFATTARSKOLA

Under kurserna bjuds också andra författare in som gästlärare till de olika momenten.

Jesper Brygger 

Jesper  är poet, författare och översättare, han har publicerat flera diktsamlingar och romaner i Danmark och Sverige, "lover lover lover",
"Transporterne", "Snerte klik af kød bag ryggen", "Så vi her" och "Silfo".
Jesper var även konstnärlig ledare för Göteborgs Litteraturhus i Lagerhuset. Han är också verksam som översättare från svenska till danska.

Elise Ingvarsson

Elise är poet och författare, hon har vuxit upp i Borås men bosatt i Göteborg. Hon har gått på Nordiska folkhögskolans skrivarlinje och Litterär Gestaltning på Göteborgs Universitet.
Hon har även skrivit kritik och arbetat med Ord & Bild.
Elise debuterade 2005 med diktsamlingen "Beror skrymmande på" som tilldelades Katapultpriset året därpå, den följdes upp av ett "Ett förslag" , senaste diktsamlingen är "Fem minuter av ditt liv".