KURATOR 50 % 


Vi söker en kurator, då vår snart går i pension. 

På vår skola får du möta människor i olika åldrar med skilda kulturella bakgrunder, livssituationer och förutsättningar.

  • Du ingår i skolans arbete med hälsofrågor och du är med och skapar goda förutsättningar för deltagarnas lärande och utveckling. Du är en viktig medlem i skolhälsoteamet och bidrar med social och psykosocial kompetens och kunskap om kursdeltagarnas risk- och skyddsfaktorer för hälsa och sociala situationer samt lärande och utveckling.
  • Som kurator arbetar du främst hälsofrämjande och förebyggande men även med åtgärdande insatser på grupp- och individnivå, erbjuder stödjande samtal och länkar vidare till rätt instanser vid behov.
  • Du kommer att arbeta både självständigt och i grupp med pedagogisk personal för att främja deltagares hälsa.
  • Vid behov arbetar du även med konsultation och handledning av pedagoger i frågor som rör deltagares pedagogiska och sociala situation. Du arbetar i nära samarbete med lärare och övriga medarbetare i psykosociala frågor samt arbetar tvärprofessionellt för att ge deltagarna optimala förutsättningar för lärande och hälsa. Du arbetar nära skolans ledning och ger deltagarnära och hälsofrämjande perspektiv i frågor som rör skolans kärnverksamhet.

Vem är du?

  • Vi söker dig som har socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Vi ser gärna att du har verkat som kurator i någon av de utbildningsformer som finns. Det är meriterande om du har erfarenhet av kurativa insatser för vuxna samt om du har erfarenhet av utbildningsformen folkhögskola och känner till folkbildningens idé och praktik.
  • För oss är det viktigt att du är trygg i din yrkesroll och vill bidra med kunskap och erfarenhet för att deltagarna ska uppnå målen med studierna.
  • Du har god initiativförmåga och arbetar självständigt inom givna ramar med ett strukturerat och serviceinriktat arbetssätt. Det är viktigt att du kan se helheten kring deltagare och grupper samt att du arbetar bra med andra människor då arbetet innebär många kontakter med hela skolans personal, myndigheter och andra instanser. Du har en humanistisk och positiv människosyn och kan lyssna, kommunicera och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt.

Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 50 % med sex månaders provanställning. Tjänsten är belägen på Hammarkulletorget i Göteborg. 

OM OSS: Vi är en folkhögskola med samhällsprofil med ca 400 studerande och kurser på fyra olika platser i Angered. Utöver allmänna behörighetsgivande folkhögskolekurser på gymnasie- och grundskolenivå bedrivs också sfi, svenska från dag ett för asylsökande samt högskoleförberedande musikutbildning, konstkurs, skrivarkurs och teaterkurs, flera av dessa i samarbete med Göteborgs universitet. Folkhögskolan drivs av en ideell förening och verksamheten genomsyras av arbetarrörelsens värderingar, ett stort samhällsengagemang och verkar för demokrati, solidaritet, jämlikhet och rättvisa.

Kontakt/info

Daniel Lakso Tesak, rektor

daniel.laksotesak@angeredfhsk.se

031-381 08 19


Ansökan

Skickas via mejl till: 

daniel.laksotesak@angeredfhsk.se

Vi kommer att hantera ansökningarna och genomföra intervjuer löpande.

Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.