HÅLLBARA PROJEKT

Kursen undersöker och utvecklar nya hållbara metoder inom konsten - vi vill väcka frågor och samtal kring vad som anses vara hållbart både på ett mänskligt och ett materialmässigt plan. 

Begreppet hållbarhet omfattar här såväl den miljömässiga som den politiska och den sociala dimensionen.

KURSENS MÅL ÄR ATT DU: 

 • ökar sin förmåga att strukturera upp arbetsprocessen
 • får en ökad kunskap om olika konstnärliga tekniker
 • stärker sin förmåga att gestalta ditt egna personliga uttryck.
 • får en vidgad bild av samtidskonsten
 • övar förmågan till bildanalys och en orientering i olika konstteorier från olika delar av världen.
 • har teoretisk och praktisk kunskap om bildkonst
 • kan uttrycka sig visuellt genom olika tekniker
 • har kunskap om hur man driver och genomför ett eget konstnärligt projekt
 • har utvecklat sin förmåga att använda olika material och tekniker samt kan välja och experimentera fritt bland dessa
 • med gruppens stöd och lärarnas handledning har inspirerats till att hitta sin egen röst och ha blivit medveten om sina egna skapande styrkor och svagheter

 • har utvecklat en egen bildanalytisk förmåga
 • kan gestalta dina idéer visuellt med eget bildspråk och egen tolkning
 • har presenterat egna konstverk offentligt i utställningsform eller liknande
 • kan koppla samhällsfrågor till konsten och kulturen
 • har utvecklat en förmåga att arbeta med olika hållbara material
 • har utvecklat hållbara visuella idéer med hjälp av individuell handledning 

FORM

 • Det är viktigt att du är förberedd på att kursen
  går på halvtid; du förväntas lägga ner motsvarande tid.
 • Undervisningen bedrivs i form av workshop, praktisk handledning med medföljande övningar, studiebesök och individuellt arbete.
 • Kursen introducerar dig för frågeställningar kring vad som kan vara hållbart inom konsten idag samt ger inblick i villkor, utmaningar och möjligheter för en konstnär i Sverige av idag som vill arbeta på ett hållbart sätt.
 • Genom seminarier, övningar, workshop och presentationer av olika konstnärer som kan sägas arbeta på ett hållbart sätt,  får deltagaren ett hållbart perspektiv.
 • Du arbetar med hållbarhet i fokus med ett eget konst- eller kulturprojekt och arbetar med att planera, beskriva, utveckla, genomföra och presentera projektet under kursen.

ANTAGNING

Ansökan kompletteras med eget material i form av arbetsprover
 •  samt ett personligt brev där du presenterar dig själv och ditt motiv till att söka kursen
 • dina erfarenheter av visuellt skapande samt andra relevanta erfarenheter.
Kursens lärare bedömer ansökningarna utifrån konstnärlig originalitet, motivation och din möjlighet att tillgodogöra dig kursinnehållet samt genom en intervju.

 
INFO
LÄSÅR
Höstterminen 2024: 
14 aug- 17 dec, höstlov v 44 
Vårterminen 2025: 

 9 jan- 4 juni, feblov v.7, påsklov v. 16 
 • Studietakt: 50 % , halvfart.
 • Formdistanskurs på halvtid. 
 • Ca 40 obligatoriska fysiska/nätbaserade träffar under läsåret. 
 • Tvådagarsträffar varje vecka. Träffarna sker tisdag-onsdag kl.10-16.
 • Studiemedelsberättigad. Du har rätt till 50 % studiemedel
 • Tillgång till arbetslokal Angereds centrum, Kultivatorgatan 3.