PROJEKT & IDEGESTALTNING

Hur du arbetar med projektbeskrivning, idéutveckling, uppdatering, tidsplanering och slutpresentation i ditt konst- eller kulturprojekt.

Kursens mål är att du:

 • ökar din förmåga att strukturera upp
  arbetsprocessen
 • får en ökad kunskap om olika konstnärliga tekniker
 • stärker din förmåga att gestalta ditt egna personliga uttryck.
 • får en vidgad bild av samtidskonsten
 • övning i förmågan till bildanalys och en orientering i olika konstteorier från olika delar av världen.
 • ha teoretisk och praktisk kunskap om bildkonst
 • kunna uttrycka dig visuellt genom olika tekniker
 • ha kunskap om hur du driver och genomför ett eget konstnärligt projekt
 • ha utvecklat din förmåga att använda olika material och tekniker samt kunna välja och experimentera fritt bland dessa
 • med gruppens stöd och lärarnas pedagogiska vägledning ha inspirerats till att hitta din egen röst och ha blivit medveten om dina egna skapande styrkor och svagheter

 • ha utvecklat en egen bildanalytisk förmåga
 • kunna gestalta dina idéer visuellt med eget bildspråk och egen tolkning
 • ha presenterat egna konstverk offentligt i utställningsform eller liknande
 • att kunna koppla samhällsfrågor till konsten och kulturen

Antagning:

Ansökan kompletteras med eget material i form av arbetsprover
 •  samt ett personligt brev där du presenterar dig själv och ditt motiv till att söka kursen
 • dina erfarenheter av visuellt skapande samt andra relevanta erfarenheter.
Kursens lärare bedömer ansökningarna utifrån konstnärlig originalitet, motivation och din möjlighet att tillgodogöra dig kursinnehållet samt genom en intervju.

Hur? 

 • DISTANS
 •  De nätbaserade träffarna sker 1 gång varannan vecka via digital konferensplattform.
 • Sedan ses vi "fysiskt"  6- 8 ggr under terminen. Närvaron är obligatorisk vid sammankomsterna.
 • Närvaron är obligatorisk vid sammankomsterna. 
 • Du erbjuds mellan träffarna en arbetsplats i skolan och kan arbeta där utifrån behov, Kultivatorgatan 3 i Angered.

Info:

 • Kursen är studiemedelsberättigad
 • Studietakt 100 %