PROCESSEN-PROJEKTÅR

KORTKURS PÅ ANGERED FÖRFATTARSKOLA

Kursen riktar sig till dig som håller på med ett längre skrivprojekt eller precis står inför ett sådant arbete. Du har skrivit ett tag, du har tidigare erfarenhet från att arbeta med textsamtal från Angered Författarskolas grundår eller från liknande sammanhang. Men viktigare är att du som söker har en klar idé om ett eget litterärt projekt och att du vill utveckla det i samtal med andra i samma situation.

Reflektion och samtal kring skrivprocessen är centrala under kursen. Alla deltagare skriver på varsitt längre, individuella projekt. Kursen består av läsning av varandras texter, textsamtal, egen skrivtid, lärarledda seminarier samt individuell handledning. Målet är att kursdeltagarna ska bredda och fördjupa sitt kunnande om skrivprocessen, att få ökad förståelse för helhet, strukturering och litterär komposition och utveckla sin förmåga att resonera kring skrivande och läsande.

I centrum för kursen står det egna arbetet med ett längre litterärt projekt: det kan vara en diktsamling, roman, novellsamling, prosalyrik, essäer eller andra valfria hybridformer.

HUR?

Du ansöker med ett arbetsprov och ett personligt brev.

Arbetsprovet ska innehålla utdrag.

-  ur den text du önskar arbeta med under året (5-10 sidor)

- ett brev där du beskriver vad ditt arbetsprov är en del av och vad du vill med det. I det personliga brevet berättar du om hur och varför läsande och skrivande är angeläget i ditt liv, vilka texter som är betydelsefulla för ditt skrivande och varför den här utbildningen kan gynna din skrivande praktik.

FORM:

 • Kursen består av 7 fysiska träffar över vår- och höstterminen 2024/25. 
 • Varje träff kommer att ligga en fredag eftermiddag och en lördag heldag på Angered Författarskola i Angered Centrum. 
 • Det är obligatoriskt att medverka på plats. Utöver träffarna måste du mellan träffarna skriva på ditt eget projekt samt läsa dina kurskamraters texter, samt sätta tid av för individuell handledning.
 • Kursen är en kortkurs och är därför inte studiemedelsberättigad.
 • Kursen kostar ingenting, men det utgår en materialavgift om 1000 kr för bl.a. studiebesök, deltagarförsäkring, studiematerial/konstmaterial, utskrifter och kopiering. Avgiften betalas före kursstart.

TIDER:

SCHEMA FÖR TRÄFFAR  2024/25

Höstterminen 2024, 

fredagar kl 14-17, lördagar kl 9-16

 • v. 36: 6-7 september:
 • v. 42: 18-19 oktober
 • v. 48: 29-30 november

Vårterminen 2025

 • v. 4: 24-25 januari
 • v. 9: 28 feb-1 mars
 • v. 15: 11-12 april
 • v. 20: 16-17 maj