LÄRARE PÅ ANGERED TEATERSKOLA

Vi bjuder också in gästlärare och föreläsare, eller har gästworkshops, bland annat med Angereds teaters personal.

Maria Havrell  

Maria är huvudlärare och undervisar i scenisk gestaltning och röst/tal på Angered Teaterskola. Maria är utbildad vid
Skådespelarprogrammet Teaterhögskolan, Stockholm, Skara Skolscen samt på logonomprogrammet, Stockholms musikpedagogiska institut. Som skådespelare har hon arbetat på bland andra Borås Stadsteater, Teater Aurora, Stockholm, Folkteatern i Gävle, 
Regionteater Väst, samt i Teateralliansen, Stockholm.

Fredrika Byman Moberg

Fredrika är lärare i fysisk gestaltning och nutida dans. Hon arbetar med tekniker och övningar som kommer från modern nutida dans, improvisation och koreografi i gränslandet mellan dans och teater. Fredrika är verksam på flera scener i Sverige och har samarbetat med en lång rad koreografer och regissörer vid bl.a.  Göteborgs Stadsteater, Malmö Opera och Musikteater, Angereds Teater, Backa Teater och SkogenHon är dessutom vidareutbildad i skådespeleri vid Stockholms Dramatiska Högskola. Hon är en av de konstnärliga ledarna för konstkollektivet MOLD. Hon har länge haft ett nära samarbete som dansare med bandet Niki & the Dove.

Mina Nadolski Friberg

Mina är lärare i främst teaterteori, Just nu och Estetiskt forum. Hon har också andning, yoga och styrka/smidighet på uppvärmningarna. Hon är utbildad bl.a vid GU Drama & litteraturvetenskap 3 år, YH kulturprojektledning 2 år, samt Philippe Gaulier, London, skådespelarutbildning. Hon har arbetat i flera frigrupper som Teater Bastard, Bhopa och Tamauer m.fl. arbetat tidigare vid bl.a. Göteborgs Stadsteater och Balettakademin. Hon arbetar också på Angereds teater.