DETTA ÄR MITT HAMMARKULLEN

KURSPLAN

Förkunskaper: behörighet till gymnasieutbildning

Storlek: ca. 80 timmar = ca. 20 timmar i möte

 (inkl. presentationer, workshops, handledning, diskussioner) + ca. 60 timmar i eget arbete (inkl. 30 timmar inspelning + 30 timmar klippa film)

Antal deltagare: 10-12

Lärare: Emilio Brandao, Lasse Fryk, Daniel Brandao


Kursens bakgrund och syfte

Vad är och vad gör en berättelse? Kan en berättelse vara sann?

Vems berättelse är det? Hur kan jag förmedla min berättelse i en kort film?

Vad är en sann berättelse? Vad gör en berättelse?
Vems kraft visar en berättelse? Vems berättelse är det?
Hur kan jag berätta min historia i en kort film?

Den här kursen har två syften:

 1. Vi vill utveckla deltagarnas förmåga till filmskapande och användning av digitala verktyg.

 2. Vi vill genom kursen skapa förutsättningar för samtal om och aktivt och kreativt engagemang i ett kollektivt utforskande av hållbart samhällsbyggande (i Hammarkullen).

Deltagarna kommer att arbeta med en serie praktiska övningar kring eget engagemang i civilsamhällets lokala organisering och nätverkande. Samtidigt kommer deltagarna att skapa ett individuellt projekt för audiovisuell produktion (en egenproducerad kort film). I kursens konkreta projekt undersöks meningen med berättelsen om ”Jag som lokal samhällsbyggare”. De personliga lärprocesserna kommer att synliggöra den egna samhällspositionen och livet som historia, livet som det levs idag och hur framtiden utgör en viktig del av nuet.

Kursens huvuduppgift – produktionen av en kort dokumentärfilm – kommer att använda en 

självbiografisk metodik i arbetet med berättelsen om deltagarnas livshistoria och samhällsbeskrivning.

Kort om metoden i kursen

Audiovisuella berättelser är en metod som används för att dokumentera personliga lokala kulturarv som en aspekt av stadens historia sedd utifrån medborgarnas egna perspektiv och röst. Arbetsprocessen innebär att man spelar in vardagslivet, fångar lokala ljud, rumsliga drag och muntliga redogörelser för att skapa filmdokumentärer. De är tänkta att lyfta fram specifika berättelser om platser eller liv i respektive stadsdelar. Denna metod använder verktyg för filmskapande som vi alla har i vår ficka: smartphones. Målet är att möjliggöra deltagarnas utforskande genom att stärka deras digitala kompetenser kring att filma med smartphones. Redigering och komposition av filmerna ska också göras av deltagarna, så att de framöver kan skapa egna dokumentärer och filmberättelser.


Kursmål (efter avslutad kurs ska du kunna): 

 • Delta i diskussioner om lokalt samhällsbyggande genom skapande av personliga berättelser om det egna lokalsamhället.

 • Kommunicera en biografisk samhällsberättelse med hjälp av film.

 • Reflektera över det konstnärliga och tekniska arbetet med att skapa korta filmdokumentärer som samtidigt berättar personliga historier.

Kursinnehåll och organisation

I flera delsteg, jobbar kursen med personliga berättelser. Först kommer du att utforska frågor om ”jag som samhällsbyggare”, vilket är kursens huvudtema. Syftet är att samarbeta kring idén om medborgaren som en lokal samhällsbyggare, speglad genom vars och ens personliga livslinje, men också i relation till deltagarens personliga nätverk av resurser (personer, grupper, platser, verktyg) och den personliga lärandeprocessen (i livet och i skolan).

I nästa steg kommer du att introduceras till kursens huvudprojekt: en kort audiovisuell produktion (en filmdokumentär) om din egen berättelse. Du börjar med att skissa och strukturera ett enkelt manus eller en tidslinje (storyline) för en kort film som utforskar egna historier om dig som samhällsbyggare. Denna process åtföljs av presentationer med tips och vägledning samt möten för individuell projekthandledning. Kursen avslutas med en klassreflektion över resultatet (filmerna) och inlärningsupplevelsen, samt en mini-filmfestival som är öppen för lokalsamhället.

Upplägg och struktur

Dag 1: Min historia som samhällsbyggare

 • Längd: 3 timmar

 • Datum: torsdag 29 augusti

 • Innehåll: Kursintroduktion och presentationer

Dag 2: Min berättelse vill säga…

 • Längd: 3 timmar

 • Datum: tisdag 24 september

 • Innehåll: Kort introduktion till dokumentärfilmskapande som historieberättande

Handledning 1: Min handledning (del 1)

 • Längd: individuella handledningsmöten på 30 min.

 • Datum: schemalagda och bokningsbara tider under en vecka (måndag-fredag) i mitten av oktober (vecka 42)

Dag 3: Min berättelse blir…

 • Längd: 3 timmar

 • Datum: tisdag 29 oktober

 • Innehåll: Deltagarna visar de tre mest intressanta ögonblicken/clips i det materialet de har samlat hittills och hur de förhåller sig till sina kärnberättelser.

Handledning 2: Min handledning (del 2)

 • Längd: individuella handledningsmöten på 30 min.

 • Datum: schemalagda och bokningsbara tider under en vecka (måndag-fredag) i mitten av november (vecka 46 eller 47)

Dag 4: Min berättelse gör…

 • Längd: 3 timmar

 • Datum: tisdag 3 december

 • Innehåll: Deltagarna presenterar sina korta videor och delar med sig av spontana reflektioner kring hur de berättar historien om "Jag som lokal samhällsbyggare".

Dag 5: Vår berättelse är…

 • Längd: 3 timmar

 • Datum: torsdag 12 december: Filmfestival: "Min berättelse och mitt lokalsamhälle: berättelser från Hammarkullen"


Examination:

För att få godkänd på kursen måste deltagaren uppfylla:

 • Närvaro och aktivt deltagande på alla pass.

 • Kursuppgift: genomföra audiovisuell film enligt givna instruktioner.

 • Reflektion: aktivt deltagande i kursdiskussioner och reflektioner.

Litteratur:

I denna projektorienterade kurs är det ingen obligatorisk litteraturläsning för deltagare. Men vid olika föreläsningar eller kurstillfällen, eller baserat på varje deltagares eget projekt, kan olika referenstexter eller andra typer av källor (av olika medieformat) rekommenderas att läsas för att stödja inlärnings- och experimentprocessen.

En lista på inspirerande referensfilmer kommer att delas till deltagarna innan kursstart.