DETTA ÄR MITT HAMMARKULLEN

- EN FILMISK BERÄTTELSE

Vad är och vad gör en berättelse? Kan en berättelse vara sann?
Vems berättelse är det? Hur kan jag förmedla min berättelse i en kort film?

Du kommer att arbeta med att producera en kort dokumentärfilm på temat ”Jag som lokal samhällsbyggare” med självbiografisk metodik. Du kommer att arbeta med praktiska övningar, lokal organisering och nätverkande.

I kursen får du möjlighet att:
  • Utveckla din förmåga till filmskapande och användning av digitala verktyg.
  • Samtala om och aktivt delta i det hållbara samhällsbyggandet i Hammarkullen.
Kursen äger rum höstterminen 2024.
Omfattningen är cirka 80 timmar inklusive presentationer, workshops, handledning, inspelning och klippning.
Kursen ges i samverkan med Kungliga tekniska Högskolan, KTH.
LÄRARE

- Emilio Brandao (KTH Arkitektskolan)
- Lasse Fryk (Angered Folkhögskolan)
- Daniel Brandao (Universidade do Minho, Portugal)

KURSINFORMATION: 

För deltagande i kursen måste du:
- Kunna vara närvarande på samtliga pass.
- Kunna genomföra ett audiovisuellt filmprojekt enligt givna instruktioner.
- Kunna delta aktivt i kursdiskussioner och reflektioner.

NÄR? 

Kursen äger rum höstterminen 2024.
Omfattningen är cirka 80 timmar inklusive presentationer, workshops, handledning, inspelning och klippning.


Planerade datum och tider:
- 29/8 kl.17-20
- 24/9 kl.17-20
- Vecka 42 (ca 30 min/deltagare): Individuella handledningsmöten
- 29/10 kl.17-20
- Vecka 46-47 (ca 30 min/deltagare): Individuella handledningsmöten 
- 3/12 kl.17-20
- 11/12 Filmfestival (ca 3 h) : "Min berättelse och mitt lokalsamhälle: berättelser från Hammarkullen" 


Materialavgift (inklusive fika/mat vid varje träff): 400 kr.