BILD & FORM

FÖR DIG SOM VILL PROVA PÅ OLIKA KONSTNÄRLIGA TEKNIKER.

Kursen ger kunskap om olika konstnärliga tekniker samt ger dig ökad förmåga att använda dig av dem. Kursen ska även ge en viss kunskap om konsthistoria och konstteorier från olika delar av världen.

Inga förkunskaper krävs till denna kurs. 

Efter genomförd kurs ska du:


 • ha teoretisk och praktisk kunskap om bildkonst och kunna uttrycka dig visuellt genom olika tekniker
 • ha viss kunskap om konsthistorien från olika perioder och om samtidskonsten världen över
 • ha utvecklat din förmåga att använda olika material och tekniker samt kunna välja och experimentera fritt bland dessa
 • med gruppens stöd och lärarnas pedagogiska vägledning ha inspirerats till att hitta din egen röst och ha blivit medveten om ditt egna skapandes styrkor och svaghet
 • ha utvecklat en egen bildanalytisk förmåga
 • kunna gestalta dina idéer visuellt med eget bildspråk och egen tolkning
 • ha presenterat egna konstverk offentligt i utställningsform eller liknande
 • kunna koppla samhällsfrågor till konsten och kulturen

Distans

De nätbaserade träffarna sker individuellt 1 gång varannan vecka via digital konferensplattform.

Sedan ses vi "fysiskt"  6- 8 ggr också under terminen.

Närvaron är obligatorisk vid sammankomsterna.

Du erbjuds mellan träffarna en arbetsplats i skolan och kan arbeta där utifrån behov, Kultivatorgatan 3 i Angered. 
Antagning
Inga arbetsprover krävs för antagning.
Den sökande intervjuas och antagning görs utifrån personlig motivation och intresse.
Tidigare studerande på skolan prioriteras. 
Efter sistadatum för ansökan görs antagning i mån av plats och i den ordning de kommer in.
Intensiva Moment

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, övningar, individuellt arbete samt praktiska handledningar genom något vi kallar "Intensiva moment". 

 • bildanalys

 • konsthistoria

 • teckning

 • måleri (akryl, olja, akvarell)

 • workshops

 •  inspirationsmoment

 • visuell kommunikation

 • studiebesök, utvärdering, utställning  Materialavgift: 1100 kr/termin 

  I avgiften ingår en del av konstmaterialet såsom färg, duk, papper, penslar. Du får också tillgång till datorer i skolan samt tillgång till digitalkamera, videokamera och iPad för dokumentation.

 • Kursen är CSN berättigad.
 • Studietakt: 100 %