BILD & FORM

FÖR DIG SOM VILL PROVA PÅ OLIKA KONSTNÄRLIGA TEKNIKER.

Kursen ger kunskap om olika konstnärliga tekniker samt ge dig ökad förmåga att använda dig av dem. Kursen ska även ge en viss kunskap om konsthistoria och konstteorier från olika delar av världen.

Inga förkunskaper krävs till denna kurs. 

UNDERVISNINGSFORM

Kursen är en distanskurs på halvtid. Det är viktigt att du är förberedd på att kursen går på halvtid; du förväntas lägga ner motsvarande tid.

 "Intensiva moment" - föreläsningar, övningar, individuellt arbete samt praktiska handledningar i:

 • bildanalys

 • konsthistoria

 • teckning

 • måleri (akryl, olja, akvarell)

 • workshops

 • inspirationsmoment

 • visuell kommunikation

 • studiebesök, utvärdering, utställning

KURSENS MÅL ÄR ATT DU:

 • har teoretisk och praktisk kunskap om bildkonst och kan uttrycka dig visuellt genom olika tekniker
 • har viss kunskap om konsthistorien från olika perioder och om världens samtidskonst
 • har utvecklat din förmåga att använda olika material och tekniker samt kan välja och experimentera fritt bland dessa
 • med gruppens stöd och lärarnas handledning har inspirerats till att hitta din egen röst och blivit medveten om dina egna skapande styrkor och svaghet
 • har utvecklat en egen bildanalytisk förmåga
 • kan gestalta dina idéer visuellt med eget bildspråk och egen tolkning
 • har presenterat egna konstverk offentligt i utställningsform eller liknande
 • kan koppla samhällsfrågor till konsten och kulturen

ANTAGNING

Inga arbetsprover krävs för antagning.

Den sökande intervjuas och antagning görs utifrån personlig motivation och intresse.
Tidigare studerande på skolan prioriteras.
Efter sistadatum för ansökan görs antagning i mån av plats och i den ordning de kommer in.

INFO

 • Studietakt50 %
 • Studiemedelsberättigad.

  Du har rätt till 50 % studiemedel i och med att det är en kurs som går på halvfart.

 • Cirka 40 obligatoriska/nätbaserade  fysiska träffar under läsåret.
 • Schemalagda tvådagarsträffar varje vecka.Träffarna sker måndag-tisdag kl.10-16
 • Kursen är en distanskurs på halvtid. Det ärviktigt att du är förberedd på att kursen går på halvtid; du förväntas lägga ner motsvarande tid.

 • LÄSÅRSTIDER

 • HÖSTTERMINEN 2024: 14 aug - 17 dec.  Höstlov v. 44 
 • VÅRTERMINEN 2025: 9 jan-4 juni. Februarilov v.7. Påsklov v. 16


 • Materialavgift:1500 kr/termin  I avgiften ingår en del av konstmaterialet såsom färg, duk, papper, penslar. Du får också tillgång till datorer i skolan samt tillgång till digitalkamera och videokamera.
  • Tillgång till arbetslokal: Kultivatorgatan 3, Angereds centrum.