ALLMÄN KURS GYMNASIENIVÅ

MUSIK & SAMHÄLLE 

Sök hit om du inte har läst gymnasiet tidigare eller om du har läst vissa gymnasiekurser och satsar på lägst yrkeshögskolekompetens. Du kan använda ett av dina gymnasieår på skolan till den här kursen. 

Tycker du om musik? Du kanske proddar, DJ:ar, rappar eller skriver sångtexter? Eller så är du bara intresserad. Har du även ett samhällsintresse? I den här kursen kombinerar du musik, med studier i svenska, historia och samhällskunskap. 

 • Musik och samhälle är en 1-årig kurs och på heltid.
 • Den vänder sig till dig som är i början av dina gymnasiestudier eller i slutet.
 • Du behöver inte ha särskilda kunskaper i musik för att gå kursen.
 • Vi arbetar med fokus  gruppen, och samarbetar med varandra både i de allmänna ämnena och i musiken.
 • Vi läser ämnesövergripande temastudier med musiken som utgångspunkt.
 • Du läser också engelska och matte.

DU STUDERAR:

 • Svenska som andraspråk/Svenska: Vi använder oss av estetiska uttryckssätt och varvar muntliga och skriftliga redovisningsformer.
 • Samhällskunskap och historia: Vi studerar samhället och historia med utgångspunkt i musiken.
 • Skapande: Vi har olika ingångar till musik och text, vi arbetar praktiskt och teoretiskt.  
 • Engelska: Ämnet studeras främst med deltagare från andra kurser, men integreras till viss del i temastudierna.
 • Matematik: Ämnet studeras med deltagare från andra kurser.


Ämnen du studerar:

 • Svenska/ Svenska som andraspråk 1, 2 eller 3
 • Samhällskunskap 1a1
 • Historia 1a1
 • Engelska 5 eller 6
 • Matematik 1b eller 2b
 • Re 1
 • Na 1a1
 •  Ensemble 1

KONTAKT:

-Josefin Finér

lärare i allmän kurs gymnasiet


- David Bäck, lärare i musik och skapande ämnen: david.back@angeredfhsk.se

BEHÖRIGHETER:

Efter genomgången kurs har du möjlighet att få behörighet i:

 • Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2 eller 3
 • Samhällskunskap 1a1
 • Engelska 5 eller 6 
 • Matematik 1b eller 2b
 • Historia 1a1


I den grundläggande behörigheten till högskolestudier ingår följande:

 • Svenska 1, 2 och 3 eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • Samhällskunskap 1a1 & 1a2
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Historia 1a1
 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1 a, b eller c

ANTAGNINGSVILLKOR 

Vid en intervju får du berätta om ditt musikintresse och dina förkunskaper.

Du tar med intyg och betyg från
tidigare studier.

5INFO

TID: 1 år (2  terminer)

Höstterminen 2024:  

14 aug- 17 dec

STUDIETAKT: 100 %
Kursen är studiemedelsberättigad.
MATERIALAVGIFT:1500 kr/termin. Avgiften täcker en del kursmaterial, kopiering samt försäkring.