ALLMÄN KURS MUSIK & SAMHÄLLE

Tycker du om musik?

Du kanske proddar, DJ:ar, rappar eller skriver sångtexter. Eller så är du bara intresserad.

Har du även ett samhällsintresseI den här kursen kombinerar du musik, med studier i svenska, historia och samhällskunskap. 

HUR?

 • Musik och samhälle är en 1-årig kurs och på heltid
 • Den vänder sig till dig som är i början av dina gymnasiestudier eller i slutet. 
 • Du behöver inte ha särskilda kunskaper i musik för att gå kursen.
 • Vi arbetar med fokus gruppen, och samarbetar med varandra både i de allmänna ämnena och i musiken. 
 • Vi läser ämnesövergripande temastudier med musiken som utgångspunkt. 
 • Du läser också engelska och matte.

UNDER ÅRET LÄSER DU:

 • Svenska som andraspråk/Svenska: Vi använder oss av estetiska uttryckssätt och varvar muntliga och skriftliga redovisningsformer.
 • Samhällskunskap och historia: Vi studerar samhället och historia med utgångspunkt i musiken.
 • Skapande: Vi har olika ingångar till musik och text, vi arbetar praktiskt och teoretiskt.  
 • Engelska: Ämnet studeras främst med deltagare från andra kurser, men integreras till viss del i temastudierna.
 • Matematik: Ämnet studeras med deltagare från andra kurser.


Ämnen du studerar:

 • Svenska/ Svenska som andraspråk 1, 2 eller 3
 • Samhällskunskap 1a1
 • Historia 1a1
 • Engelska 5 eller 6
 • Matematik 1b eller 2b

BEHÖRIGHETER:

Efter genomgången kurs har du möjlighet att få behörighet i:

 • Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2 eller 3
 • Samhällskunskap 1a1
 • Engelska 5 eller 6 
 • Matematik 1b eller 2b
 • Historia 1a1


I den grundläggande behörigheten till högskolestudier ingår följande:

 • Svenska 1, 2 och 3 eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • Samhällskunskap 1a1 & 1a2
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Historia 1a1
 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1 a, b eller c

ANTAGNING & INFO:

Vid en intervju får du berätta om ditt musikintresse och dina förkunskaper.

Du tar med intyg och betyg från
tidigare studier.

LÄNGD: 1 år (2  terminer)
LÄSÅRSDATUM:
  17 aug 2022- 2 jun 2023  
STUDIETAKT
: 100 %
Kursen är studiemedelsberättigad.
MATERIALAVGIFT:1100 kronor/termin. Avgiften täcker en del kursmaterial, kopiering samt försäkring.VILL DU VETA MER? KONTAKTA OSS

-Josefin Finér, lärare i allmänna och skapande ämnen:


- David Bäck, lärare i musik och skapande ämnen: david.back@angeredfhsk.se