ALLMÄN KURS GYMNASIENIVÅ

Alla kurser på gymnasienivå ger dig chans att studera 1-3 år, för att läsa in behörighet till högskola och universitet eller yrkeshögskola.

Välj kurs här:

KULTUR OCH SAMHÄLLE -  KULSAM

 • Här har vi fokus på att förstå och påverka samhällsfrågor ur natur- och samhällsvetenskapligt perspektiv.

 • Vi har dessutom fokus på samtalet, att producera olika typer av texter, vi testar olika kulturformer och tränar studieteknik och studievana.

 • Sök hit om du inte har läst gymnasiet tidigare eller vissa gymnasiekurser och satsar på lägst yrkeshögskolekompetens.

 • På KulSam läser du svenska/svenska som andraspråk 1 och 2, religionskunskap 1, historia 1a1, samhällskunskap 1a1 & 1a2,  samt engelska, matematik och naturkunskap 1a1.

DEMOKRATI OCH SAMHÄLLE - DEMSAM

 • Här har vi fokus på att förstå och påverka samhällsfrågor ur såväl globalt som lokalt perspektiv.

 • Vi arbetar med olika teorier och metoder som tränar det akademiska skrivandet.

 • Sök hit om du har läst ett flertal gymnasiekurser, vill förbereda dig för högskolestudier och vill satsa  högskolekompetens.

 • På DemSam läser du svenska/svenska som andraspråk, religionskunskap 1, historia 1a1, samhällskunskap 1a1, samhällskunskap 1a2, samt engelska, matematik och naturkunskap1a1.

SAMHÄLLE DISTANS - SAMDIS

 • Här läser vi allmän kurs på distans.

 • Vi använder Google classroom, har några fysiska träffar per termin och arbetar i små basgrupper med lärarstöd.

 • Vi arbetar ämnesintegrerat även i denna kurs.  

I den grundläggande behörigheten till högskolestudier ingår följande:

- Svenska 1, 2 och 3 eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
- Samhällskunskap 1a1
- Naturkunskap 1a1
- Religionskunskap 1
- Historia 1a1
- Engelska 5 och 6
- Matematik 1 a, b eller c


I den grundläggande behörigheten till yrkeshögskolestudier ingår följande

- Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1
- Naturkunskap 1a1
- Religionskunskap 1
- Historia 1a1
- Engelska 5
- Matematik 1 a, b eller c

-Samhällskunskap 1a1

Du studerar: 
  • Svenska/ Svenska som andraspråk 1, 2 och 3

  • Samhällskunskap 1a1 och 1a2

  • Naturkunskap 1a1

  • Religionskunskap 1

  • Historia 1a1

  • Engelska 5 och 6

  • Matematik 1b och 2b


  Dessutom kan du välja att studera:

  • Naturkunskap 1a2 och Naturkunskap 2

ANTAGNINGSVILLKOR

För att kunna söka kursen måste du ha fyllt 18 år (eller åtminstone fylla 18 året du börjar läsa).

Studietakt: 100 %
Kursen är studiemedelsberättigad

Materialavgift
600 kronor/termin. Avgiften täcker en del kursmaterial, kopiering samt försäkring.

Höstterminen 2021: 16 augusti - 17 dec
- Höstlov vecka 44

Vårterminen 2022: 10 jan -3 juni
- Februarilov vecka 7
- Påsklov vecka15

Om du vill prata med vår studie och yrkesvägledare Anna, så är du välkommen att boka tid