ALLMÄN KURS DISTANS GYMNASIENIVÅ

Samhälle Distans 

I SamDis arbetar vi ämnesintegrerat i det digitala klassrummet Svenska/Tema med ämnena svenska, samhällskunskap, religion, historia och naturkunskap. Läraren publicerar dina uppgifter i det digitala klassrummet varje vecka.

Matematik och engelska läses nivåindelat med ämneslärare och digital kursbok.

Kursen bygger på heltidsstudier, med en studietid på 40 timmar/vecka. I kursen ingår obligatoriska digitala basgruppsträffar, varje vecka i svenska/tema, samt varannan vecka i engelska. 

Du förväntas även att delta fysiskt på uppstarts- och avslutningsträffar samt på närträffar i Göteborgsområdet.

Lärarna stöttar dig genom hela studietiden, men du behöver vara självgående och ha viss studievana eftersom det i hög grad är du själv som organiserar dina studier.  


Fasta eller rörliga tider

SamDis med fasta digitala träffar (vardagar, dagtid)  

Basgruppen i sv/tema träffas en gång i veckan på en fast tid. Du väljer mellan torsdag förmiddag, torsdag eftermiddag, fredag förmiddag eller fredag eftermiddag. Din basgrupp i engelska träffas varannan vecka under vardagar på dagtid.

SamDis med rörliga tider för digitala träffar (dagtid, kväll, helg)

Basgruppen i sv/tema träffas en gång varje vecka på en tid som gruppen bestämmer tillsammans med läraren, tiden kan variera utifrån gruppens behov. Din basgrupp i engelska träffas varannan vecka och har möjlighet att även välja kvällstid (dock ej helg).

Frågor? 

Camilla Savonen, lärare i allmän kurs distans gymnasiet

Kursen riktar sig till dig som:

 • är klar med alla ämnen i grundskolan

 • är van vid datorer och att arbeta digitalt

 • har viss studievana och vana vid att arbeta i grupp

 • vill göra klart din gymnasiebehörighet

Studierna kan ge grundläggande behörighet till studier på universitet eller yrkeshögskola.

På samdis läser du grundläggande behörighet som innehåller:

 • svenska/svenska som
 • andraspråk 1-2-3
 • religionskunskap 1
 • historia 1a1
 • samhällskunskap 1a1
 •  engelska 5 och 6
 • matematik 1b
 • naturkunskap1a1Du har även möjlighet att läsa särskilda behörigheter där vi erbjuder 

 • samhällskunskap 1a2
 • naturkunskap 1a2 
 • matematik 2

KRAV ANTAGNING

 • Du är minst 18 år.
 • Du är färdig med engelska grund, matematik grund och svenska grund.
 • Du är inte färdig med dina gymnasiestudier.
 • Du har datorvana och vilja att arbeta digitalt.
 • Du har tillgång till egen dator med webbkamera och mikrofon.
 • Du har daglig tillgång till internet.


Om du inte blir antagen står du kvar som reserv, det betyder att du kan bli antagen om någon avbryter sina studier under de första veckorna.


 • Din ansökan är inte automatiskt med i framtida antagningar.
 • Du måste skicka in en ny ansökan för varje ny termin och då görs en ny antagningsprocess.

KURSTIDER

Höstterminen 2022: 17 aug- 20 dec
Vårterminen 2023: 9 jan -2 juni

Studietakt: Heltid 100%

Studietid: 2-3 år


KOSTNADER

Undervisningen är avgiftsfri, men du betalar själv för kurslitteratur och studiematerial som kursen kräver. Skolan tar ut en obligatorisk materialavgift för kursen på 600 kronor.
Studiefinansiering:
Kursen berättigar till studiemedel.

Kontaktpersoner:
Om du funderar på distansstudier får du gärna kontakta oss eller besöka oss:

Svenska/ tema:
Camilla Savonen

camilla.savonen@angeredfhsk.se


Engelska:
Kristina Flock
kristina.flock@angeredfhsk.se
Matematik:  
Eman Abbas
​​​​​​​eman.abbas@angeredfhsk.se