ALLMÄN KURS DISTANS GYMNASIENIVÅ

Samhälle Distans 

Kursen fokuserar på samhällsfrågor och möjligheterna vi har att påverka och engagera oss globalt och lokalt.
Vi vill inspirera till engagemang i föreningar, folkrörelser och politiska organisationer.

Kursen riktar sig till dig som.

 • är klar med alla ämnen i grundskolan

 • är van vid datorer och att arbeta digitalt

 • har viss studievana och vana vid att arbeta i grupp

 • vill göra klart din gymnasiebehörighet

Studierna kan ge grundläggande behörighet till studier på universitet eller yrkeshögskola.


Hur?

 • Studierna sker tematiskt och redovisas bland annat genom textinlämningar i olika former, chattinlägg, samt text eller pod från grupparbeten.

 • Distansstudier ställer höga krav på självdisciplin, motivation och självständighet.

 • Du studerar via nätet och behöver därför ha tillgång till en dator med stabil internetuppkoppling, webbkamera samt hörlurar och mikrofon. Studierna kräver att du ska kunna vara uppkopplad varje dag, fem dagar i veckan.

 • Vi arbetar med Google Suites och digitala läroböcker. Vi använder Google classroom, har ett antal fysiska träffar per termin och arbetar i små basgrupper med lärarstöd.

 • Vi arbetar ämnesintegrerat.


På samdis läser du grundläggande behörighet som innehåller:

 • svenska/svenska som
 • andraspråk 1-2-3
 • religionskunskap 1
 • historia 1a1
 • samhällskunskap 1a1
 •  engelska 5 och 6
 • matematik 1b
 • naturkunskap1a1Du har även möjlighet att läsa särskilda behörigheter där vi erbjuder 

 • samhällskunskap 1a2
 • naturkunskap 1a2 
 • matematik 2

ANTAGNING

 • För att bli antagen saknar du
  högskolebehörighet.
 • Vi tar hänsyn till om du har ett behov av flexibla distansstudier såsom om du har småbarn hemma, deltidsarbete eller liknande.
 • Om du inte blir antagen står du kvar som reserv, det betyder att du kan bli antagen om någon avbryter sina studier under de första veckorna.


 • Din ansökan är inte automatiskt med i framtida antagningar.
 • Du måste skicka in en ny ansökan för varje ny termin och då görs en ny antagningsprocess.

KURSTIDER

Vårterminen 2022: 10 jan - 3 juni

Höstterminen 2022: 17 aug- 20 dec

Studietakt: Heltid 100%

Studietid: 2-3 år


KOSTNADER

Undervisningen är avgiftsfri, men du betalar själv för kurslitteratur och studiematerial som kursen kräver. Skolan tar ut en obligatorisk materialavgift för kursen på 600 kronor.
Studiefinansiering:
Kursen berättigar till studiemedel.

Kontaktpersoner:
Om du funderar på distansstudier får du gärna kontakta oss eller besöka oss:

SVA och Tema:
Elin Forsgren
elin.forsgren@angeredfhsk.se


Eng:
Elvira Aspra
elvira.aspra@angeredfhsk.se


Matematik:  
Eman Abbas
​​​​​​​eman.abbas@angeredfhsk.se