Varför valde du Konsten i Samhället och kursen Hållbar konst?
Det var när jag läste om er kurs “Hållbar konst” som gnistan tändes. Jag hade jobbat i flera år med sånt som jag kände var långt ifrån min natu,  så det var nödvändigt. Hållbarhet som begrepp är intressant på många plan. Det blir lätt ytligt och snävt om vi bara tänker på material eller teknik. Jag är mer intresserad av utforskandet av det innehållsliga i begreppet: det tidlösa, det som håller över tid – belysa olika aspekter och perspektiv från ett mer universellt plan.

Viktor Kohlin på Hållbar Konst på Konsten i Samhället

Vad har du gjort tidigare?
Jag har arbetat som kock och servicetekniker. Senast för Resursrestaurangen där vi gjorde cateringuppdrag med svinnvaror.

Vad tycker du om folkhögskola som skolform?
Tycker att friheten och möjligheten att ta egna initiativ borde finnas i alla skolformer – för alla åldrar kanske, speciellt i högstadiet. Det är fantastiskt att det finns en möjlighet att som vuxen få CSN och gå på folkhögskola. Sedan uppskattar jag verkligen att vi har fri tillgång till en arbetslokal här trots att just konstkurserna här på Folkhögskolan i Angered är på distans, fler borde utnyttja det bara!  

Vad har studierna här gett dig?
Utrymmet och tiden att tänka – att följa och fördjupa tankar ostört. Det finns inte så många platser och rum för det i dagens samhälle.

Konsten i samhället, Hållbar konst i några ord?
Överraskande, undersökande och livsviktigt!

Vad vill du göra när du är klar här?
Jag ska göra mitt bästa för att kunna fortsätta på samma spår med konst.