STUDIEEKONOMI KONSTNÄRLIG KURS

CSN
Du kan ansöka om att få studiemedel hos CSN. Våra konstnärliga kurser är på CSNs gymnasiala nivå. CSN är tidsbegränsat. Kontakta CSN för att få veta mer om summor och för att få hjälp med ansökan. Ansök gärna minst fyra veckor innan du påbörjar dina studier eftersom CSN ofta har långa handläggningstider. www.csn.se.


Andra ersättningar
Det kan finnas andra ekonomiska ersättningar att ansöka om som vi inte listat här. Kontakta i så fall berörd myndighet för att ställa frågan till dem.