STUDIEEKONOMI KONSTNÄRLIG KURS

CSN
Från och med hösten det år du fyller 20 år till och med att du fyller 60 år kan du ansöka om att få studiemedel från CSN. Våra konstnärliga kurser är på CSNs gymnasiala nivå. CSN är tidsbegränsat. Kontakta CSN för att få veta mer om summor och för att få hjälp med ansökan. Fram till och med våren det år du fyller 20 år kan du istället få studiehjälp från CSN, som bl.a. består av studiebidrag. Vår administratör skickar all information till CSN, du kan inte ansöka om studiebidrag själv. Ev kan du ha rätt att ansöka om extra tillägg, vilket du i så fall gör själv.  Ansök gärna minst fyra veckor innan du påbörjar dina studier eftersom CSN ofta har långa handläggningstider. www.csn.se.


Andra ersättningar
Det kan finnas andra ekonomiska ersättningar att ansöka om som vi inte listat här. Kontakta i så fall berörd myndighet för att ställa frågan till dem.