STUDIEEKONOMI ALLMÄN KURS

På den här sidan finns viktig information om studieekonomi för dig som ska studera på Allmän kurs.
Följande information finns:


  • CSN
  • Studiestartsstöd
  • Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång
  • Aktivitetsstöd
  • Försörjningsstöd
  • Andra ersättningar.

CSN
Du kan ansöka om att få studiemedel från CSN. Hur mycket du får beror på bl.a. din ålder och utbildningsbakgrund. CSN är tidsbegränsat, så det är viktigt att du har koll på att ditt CSN kommer räcka hela din studietid hos oss.
Kontakta CSN för att få veta mer om summor och för att få hjälp med ansökan: www.csn.se. Ansök gärna minst fyra veckor innan du påbörjar dina studier eftersom CSN ofta har långa handläggningstider.

Ska du studera Allmän kurs på gymnasienivå och vill ansöka om heltids-CSN? Läs noggrant om hur du ska göra din CSN-ansökan. Vilken av följande sex studieplaner är din?
1. Ska du studera 100 % gymnasienivå, inklusive matematik och engelska, så ansöker du om 100 % studieomfattning på Allmän kurs gymnasienivå.
2. Ska du studera matematik på grundskolenivå och engelska på gymnasienivå så ansöker du om studieomfattning 75 % på Allmän kurs gymnasienivå, samt studieomfattning 25 % på Allmän kurs grundskolenivå.
3. Ska du studera engelska på grundskolenivå och matematik på gymnasienivå så ansöker du om studieomfattning 75 % på Allmän kurs gymnasienivå, samt studieomfattning 25 % på Allmän kurs grundskolenivå.
4. Ska du studera både matematik och engelska på grundskolenivå så ansöker du om studieomfattning 50 % på Allmän kurs gymnasienivå, samt  studieomfattning 50 % på Allmän kurs grundskolenivå.
5. Ska du studera matematik och extra matematik på grundskolenivå så ansöker du om studieomfattning 50 % på Allmän kurs gymnasienivå, samt studieomfattning 50 % på Allmän kurs grundskolenivå.
6. Ska du studera engelska och extra engelska på grundskolenivå så ansöker du om studieomfattning 50 % på Allmän kurs gymnasienivå, samt studieomfattning 50 % på Allmän kurs grundskolenivå.
 
Om du är osäker på hur många procent du ska läsa på gymnasienivå respektive grundskolenivå, kontakta skolan.

Studiestartsstöd
Studiestartsstöd är en speciell variant av studiemedel från CSN. Det är ett extra högt bidrag utan  möjlighet till lån. Studiestartsstödet riktar sig till dig som är arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen. Du får 40 extra veckor utöver det vanliga studiemedlet, därefter kan du ansöka om vanligt CSN. Du kan få studiestartsstöd om du är äldre än 25 år, inte haft studiemedel från CSN de senaste tre åren, uppfyller ett särskilt inskrivningskrav från Arbetsförmedlingen, och om du inte har läst färdigt gymnasiet. Mer information finns i informationsblad från Vuxenutbildningen Göteborg som du kan ladda ner via knappen nedan. Om du är folkbokförd i annan kommun än Göteborg gäller andra regler.
Om du vill ansöka om studiestartsstöd ska du kontakta vår studie- och yrkesvägledare för att upprätta en studieplan. Email: anna.bryntse@angeredfhsk.se eller telefon 070-2852525.

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång
Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång är en ersättning som du kan få från Försäkringskassan om du behöver längre tid på dig att bli klar med skolan på grund av en funktionsnedsättning. Ersättningen betalas ut endast till dig som är under 30 år. För att ställa frågor om du kan vara berättigad till aktivitetsersättning vid förlängd skolgång kan du kontakta Försäkringskassan. 

Mer information hittar du på Försäkringskassans hemsida

Vill du ansöka om Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång så behöver du en studieplan och ett antagningsbesked från folkhögskolan. Kontakta vår studie- och yrkesvägledare för att få hjälp att upprätta dessa: anna.bryntse@angeredfhsk.se  telefon 0702-852525

Aktivitetsstöd
Du kan kontakta Arbetsförmedlingen för att fråga om du kan få studera Allmän kurs med aktivitetsstöd. Mer information kan du läsa på Arbetsförmedlingens hemsida: Gå en utbildning med aktivitetsstöd
Om Arbetsförmedlingen begär ett antagningsbesked ska du kontakta studie- och yrkesvägledare på email anna.bryntse@angeredfhsk.se eller telefon 0702-852525

Försörjningsstöd
Du kan kontakta socialtjänsten för att fråga om du kan få studera Allmän kurs med försörjningsstöd. Om socialtjänsten begär ett antagningsbesked ska du kontakta vår studie- och yrkesvägledare på email anna.bryntse@angeredfhsk.se eller telefon: 0702-852525

Andra ersättningar
Det kan finnas andra ekonomiska ersättningar att ansöka om som vi inte listat här. Kontakta i så fall berörd myndighet för att ställa frågan till dem.