STUDIEEKONOMI ALLMÄN KURS

På den här sidan finns viktig information om studieekonomi för dig som ska studera på Allmän kurs.
Följande information finns:


 • CSN
 • Studiestartsstöd
 • Omställningsstudiestöd
 • Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång
 • Aktivitetsstöd
 • Försörjningsstöd
 • Andra ersättningar.

CSN
Du kan ansöka om att få studiemedel från CSN. Hur mycket du får beror på bl.a. din ålder och utbildningsbakgrund. CSN är tidsbegränsat, så det är viktigt att du har koll på att ditt CSN kommer räcka hela din studietid hos oss.
Kontakta CSN för att få veta mer om summor och för att få hjälp med ansökan: www.csn.se. Ansök gärna minst fyra veckor innan du påbörjar dina studier eftersom CSN ofta har långa handläggningstider.

Studiehjälp från CSN: Om du är 20 år eller under 20 år.
Till och med våren du fyller 20 år kan du få studiehjälp från CSN. Den består av studiebidrag och ev. extra tillägg.
Om du studerar allmän kurs grundskolenivå eller allmän kurs gymnasienivå så kan hemkommunen även bevilja matpeng och Västtrafik-kort. Besluten kan variera beroende på vilken kommun du är folkbokförd i samt vilken kurs du studerar. Du kan inte ansöka om studiehjälp, matpeng eller Västtrafik-kort på egen hand. Ta kontakt med vår administratör som hjälper dig med ansökningarna. Det extra tillägget ansöker du däremot om själv. Läs mer om studiehjälp på CSNs hemsida: https://www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/bidrag-for-gymnasiestudier-i-sverige.html

Studiemedel från CSN: Om du är 20 år eller över 20 år.
Från och med hösten du fyller 20 år - tom 60 år kan du ansöka om att få studiemedel från CSN. 
OBS! CSN har uppdaterat reglerna fr.om. höstterminen 2022. De nya reglerna följer nedan:
Ska du studera Allmän kurs på gymnasienivå och vill ansöka om heltids-CSN? Läs noggrant om hur du ska göra din CSN-ansökan. Vilken av följande sex studieplaner är din?
1. Ska du studera 100 % gymnasienivå, inklusive matematik och engelska, så ansöker du om 100 % studieomfattning på Allmän kurs gymnasienivå.
2. Ska du studera matematik på grundskolenivå och/eller engelska på grundskolenivå så ansöker du om studieomfattning 75 % på Allmän kurs gymnasienivå, samt studieomfattning 25 % på Allmän kurs grundskolenivå.
Om du är osäker på hur många procent du ska läsa på gymnasienivå respektive grundskolenivå, kontakta skolan.
Läs mer om studiemedel på CSNs hemsida: https://www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/studiemedel.html

Studiestartsstöd
Studiestartsstöd är en speciell variant av studiemedel från CSN. Det är ett extra högt bidrag utan möjlighet till lån. Studiestartsstödet riktar sig till dig som är arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen. Du får 50 extra veckor utöver det vanliga studiemedlet, därefter kan du ansöka om vanligt CSN. Du kan få studiestartsstöd om du är äldre än 25 år, inte haft studiemedel från CSN de senaste tre åren, uppfyller ett särskilt inskrivningskrav från Arbetsförmedlingen, och om du inte har läst färdigt gymnasiet. Mer information finns i informationsblad från Vuxenutbildningen Göteborg som du kan ladda ner via knappen nedan. Om du är folkbokförd i annan kommun än Göteborg gäller andra regler.
Om du vill ansöka om studiestartsstöd ska du kontakta vår studie- och yrkesvägledare för att upprätta en studieplan. Email: syv@angeredfhsk.se eller telefon 070-2852525.

Omställningsstudiestöd


Omställnings­studiestödet är ett helt nytt studiestöd för vuxna som har ett jobb. Omställnings­studiestödet består dels av ett bidrag på upp till 80 procent av din lön, upp till ett maxbelopp, dels av ett lån som du kan fylla på med om du vill. Du kan få stödet i 44 veckor. Det gäller för studier som påbörjas från och med den 1 januari 2023. Det är CSN som har hand om det nya omställnings­studiestödet. 

Följande villkor finns: 

 • Du ska vara mellan 27 och 62 år
 • Du ska vara etablerad och ha en aktuell förankring på arbetsmarknaden
 • Den utbildning du ska gå ska ge rätt till omställningsstudiestöd
 • Utbildningen ska bidra till att du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden
 • Du måste studera i en viss omfattning
 • Du kan bara få omställningsstudiestöd under en begränsad tid
Det finns mer information på CSNs hemsida om villkoren, bland annat hur många år man ska ha arbetat. Eftersom omställningsstudiestödet är så nytt så vet vi väldigt lite om vilka som blir beviljade detta. Det är CSN du ska kontakta om du har frågor om omställningsstudiestödet. Här finns mer information på CSNs hemsida: https://www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/omstallningsstudiestod.html


Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång
Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång är en ersättning som du kan få från Försäkringskassan om du behöver längre tid på dig att bli klar med skolan på grund av en funktionsnedsättning. Ersättningen betalas ut endast till dig som är under 30 år. För att ställa frågor om du kan vara berättigad till aktivitetsersättning vid förlängd skolgång kan du kontakta Försäkringskassan. 

Mer information hittar du på Försäkringskassans hemsida

Vill du ansöka om Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång så behöver du en studieplan och ett antagningsbesked från folkhögskolan. Kontakta vår studie- och yrkesvägledare för att få hjälp att upprätta dessa: syv@angeredfhsk.se 

Aktivitetsstöd
Du kan kontakta Arbetsförmedlingen för att fråga om du kan få studera Allmän kurs med aktivitetsstöd. Mer information kan du läsa på Arbetsförmedlingens hemsida: Gå en utbildning med aktivitetsstöd
Om Arbetsförmedlingen begär ett antagningsbesked ska du kontakta studie- och yrkesvägledare på email syv@angeredfhsk.se 

Försörjningsstöd
Du kan kontakta socialtjänsten för att fråga om du kan få studera Allmän kurs med försörjningsstöd. Om socialtjänsten begär ett antagningsbesked ska du kontakta vår studie- och yrkesvägledare på email syv@angeredfhsk.se eller  0702-852525

Andra ersättningar
Det kan finnas andra ekonomiska ersättningar att ansöka om som vi inte listat här. Kontakta i så fall berörd myndighet för att ställa frågan till dem.