MATERIALAVGIFTEN- VAD GÅR DEN TILL?

All undervisning på Angered folkhögskola är kostnadsfri, men som studerande på folkhögskolan betalar du en materialavgift.  I materialavgiften ingår inte egna utskrifter/kopior. Kostnader för visst kursmaterial eller aktiviteter kan tillkomma.  

Materialavgiften varierar mellan kurserna.  Detta ingår i materialavgiften för respektive kurs: 

Allmän kurs

 • Lån av Chromebook med tillbehör samt IT-support

 • Google Enterprise for Education samt ev. andra mjukvaror som används i undervisningen

 • Internet i skolans lokaler

 • Lån av kurslitteratur

 • Deltagarförsäkring

 • Kopierat material och därtill eventuella kopieringslicenser

 • Filmlicens genom Film i skola

 • Studiebesök, vissa entréavgifter och skolresor

 • Förtäring under några tillfällen per termin vid skolgemensamma eller klassgemensamma aktiviteter

 • Tillgång till café och uppvärmning av mat

 • Gästföreläsare som ej ersätter ordinarie lärare

 • Nyckelbricka

 • Aktiviteter som planeras av kursrådet

 • Deltagaradministration

Angered teaterskola

 • Lån av ev. kurslitteratur

 • Arbets- och förbrukningsmaterial som rör undervisningen

 • Produktionskostnader

 • Studiebesök, vissa entréavgifter och skolresor

 • Google Enterprise for Education samt ev. andra mjukvaror som används i undervisningen

 • Deltagarförsäkring

 • Kopierat material och därtill eventuella kopieringslicenser

 • Studiebesök, vissa entréavgifter och skolresor

 • Förtäring under några tillfällen per termin vid skolgemensamma eller klassgemensamma aktiviteter

 • Tillgång till utrymme för uppvärmning och förtäring av mat

 • Gästföreläsare som ej ersätter ordinarie lärare

 • Aktiviteter som planeras av kursrådet

 • Deltagaradministration

Samhälle Distans

 • Google Enterprise for Education samt ev. andra mjukvaror som används i undervisningen.

 • Lån av kurslitteratur

 • Deltagarförsäkring

 • Ev. kopierat material och därtill eventuella kopieringslicenser

 • Filmlicens genom Film i skola

 • Studiebesök, vissa entréavgifter och skolresor

 • Förtäring under några tillfällen per termin vid skolgemensamma eller klassgemensamma aktiviteter

 • Ev. gästföreläsare som ej ersätter ordinarie lärare

 • Nyckelbricka

 • Aktiviteter som planeras av kursrådet

 • Deltagaradministration

 

Angered författarskola

 • Produktion av antologi

 • Google Enterprise for Education samt ev. andra mjukvaror som används i undervisningen

 • Internet i skolans lokaler

 • Arbets- och förbrukningsmaterial som rör undervisningen

 • Lån av ev. kurslitteratur

 • Deltagarförsäkring

 • Kopierat material och därtill eventuella kopieringslicenser

 • Studiebesök, vissa entréavgifter och skolresor

 • Förtäring under några tillfällen per termin vid skolgemensamma eller klassgemensamma aktiviteter

 • Tillgång till utrymme för uppvärmning och förtäring av mat

 • Gästföreläsare som ej ersätter ordinarie lärare

 • Aktiviteter som planeras av kursrådet

 • Deltagaradministration

The Music College

 • Lån av dator med tillbehör samt IT-support

 • Google Enterprise for Education samt ev. andra mjukvaror som används i undervisningen

 • Internet i skolans lokaler

 • Arbets- och förbrukningsmaterial som rör undervisningen, samt underhåll av musikutrustning

 • Lån av ev. kurslitteratur

 • Deltagarförsäkring

 • Kopierat material och därtill eventuella kopieringslicenser

 • Studiebesök, vissa entréavgifter och skolresor

 • Förtäring under några tillfällen per termin vid skolgemensamma eller klassgemensamma aktiviteter

 • Tillgång till utrymme för uppvärmning och förtäring av mat

 • Gästföreläsare som ej ersätter ordinarie lärare

 • Aktiviteter som planeras av kursrådet

 • Deltagaradministration

Konsten i samhället

 • Arbets- och förbrukningsmaterial som rör undervisningen

 • Kostnader i samband med vernissage och utställningar

 • Google Enterprise for Education samt ev. andra mjukvaror som används i undervisningen

 • Internet i skolans lokaler

 • Lån av ev. kurslitteratur

 • Deltagarförsäkring

 • Kopierat material och därtill eventuella kopieringslicenser

 • Studiebesök, vissa entréavgifter och skolresor

 • Förtäring under några tillfällen per termin vid skolgemensamma eller klassgemensamma aktiviteter

 • Tillgång till utrymme för uppvärmning och förtäring av mat

 • Gästföreläsare som ej ersätter ordinarie lärare

 • Aktiviteter som planeras av kursrådet

 • Deltagaradministration