Nermina Palavrtic läste SFI i Hjällbo på Angered folkhögskola:
"Jag valde att läsa SFI på Angered folkhögskola för närheten. Jag bor i Hammarkullen. När jag fick uppehållstillstånd började jag med SFI C, och nu är jag på SFI D. Jag tycker det är bra att det går att läsa vidare här. När jag är färdig med SFI studierna vill jag fortsätta att läsa Allmän kurs på grundnivå och sedan efter det, läsa in gymnasiebehörighet.
När vi studerar svenska, sitter ingen ensam. Vi hjälper varandra och arbetar i grupp ofta. Vi lär oss bättre för vi översätter våra modersmål hela tiden till svenska när vi pratar, skriver och kommunicerar med varandra.
Jag gillar också att det är varierande studier varje dag, vi kan t.ex. ta en promenad och samtidigt ha en uppgift."

Nermina Palavrtic läste SFI D i Hjällbo.