KURSRÅD

KURSRÅDET BESTÅR AV REPRESENTANTER FÖR DE STUDERANDE OCH PERSONAL.

Varje klass utser två studerande vilket gör att det är de studerande som är flest på mötena. Biträdande rektor kallar till mötet.
Kursrådet kan diskutera t.ex. frågor som rör kurser på skolan, tider och vad vi vill göra tillsammans på skolan. I kursrådet pratar vi också om frågor som rör deltagare i alla kurser på Folkhögskolan i Angered. Sådana saker diskuteras först i varje klass på klassråden.
Kursrådet har en egen ekonomi och ansvarar för att planera och genomföra stormöten, friluftsdagar och studieresor.