"Det har betytt väldigt mycket, främst har jag omvärderat mitt skrivande. Jag har bestämt mig för att inte släppa det någonsin igen, vilket också har med att jag har fått en annan inställning till vad som verkligen är viktigt och betydelsefullt i mitt liv.  
Ur ett hantverkarperspektiv så har textsamtalen varit ett bra verktyg. Att höra andras reflektioner på mina texter; hur de verbaliserar, tolkar, översätter det jag skriver samt utifrån deras läsning få nya perspektiv eller synpunkter.

Fortsättning

...

ADRIANA AIRES

FORTESA HOTI

"Utöver att få nya vänner som jag aldrig hade mött annars, så har jag konkret fått nya skådespelartekniker. Vi gör karaktärsarbetenoch tränar  röst och kropp. Jag har fått flera olika minnestekniker vad gäller textinlärning, vi delar i klassen också aktivt och hjälper varandra.  Jag har fått ork till att sitta och lyssna, vi pratar mycket här…Här är lyssnandet viktigt, att observera och att bejaka varandra. Angereds Teaterskola har för mig inneburit mycket gemenskap, kollektivism, grupp, ensemble, närvaro och glädje!

Fortsättning

...

"Det var när jag läste om er kurs “hållbar konst” som gnistan tändes. Jag hade jobbat i flera år med jobb som jag kände var långt ifrån min natur så det var nödvändigt. Hållbarhet som begrepp är intressant på många plan. Det blir lätt ytligt och snävt om vi bara tänker på material eller teknik. Jag är mer intresserad av utforskandet av det innehållsliga i begreppet: det tidlösa, det som håller över tid – belysa olika aspekter och perspektiv från ett mer universellt plan.
Fortsättning...

VIKTOR KOHLIN

PARIA SHEKASTEEI

"Jag tittade häromdagen på mina inspelade konserter från gymnasietiden och jämförde med material från denna tiden, vilken skillnad...Jag är definitivt en bättre musiker nu, ser hur jag har utvecklats- som natt och dag:)!
Jag är avslappnad, kan förmedla vad jag sjunger om, är inte så stressad av att stå på scen och sjunga.

Fortsättning...

"Jag kommer att söka vidare till olika utbildningar. Drömmen är att bli producent, både att arbeta med eget material men också andras. Att arbeta med produktion är lite som komposition förr i tiden; det innebär mycket visualisering och ger många ingångar till att vara konstnärligt kreativ.
Fortsättning...

SIMON BÄCKSTRÖM

EMMILIE LARSSON

"För mig är meningen med att få bejaka min lust här och nu. Att ge den det rummet och värna min kreativitet är målet för mig – den vill jag inte förlora!

Fortsättning...

RASHA KHOURY

"Först, det var väldigt språkutvecklande för mig. En riktigt ögonöppnare var under improvisationsblocket, där jag inte lät mig hindras längre av att mitt modersmål inte är svenska. Jag improviserade på arabiska ibland och förstod då att bejaka impulserna är det viktigaste, att vara närvarande. Rörelseblocket var en kroppsbefrielse, att få komma in i kroppen och utforska det som är grundläggande i skådespeleriet.

Fortsättning

"Den öppenheten inför att leka, prova nya saker, gjorde nog att jag faktiskt till slut sökte till HDK också. Det hade jag faktiskt inte haft en tanke på innan.
Folkhögskolan var ju en öppen ateljé med tillgång till handledning, den friheten gjorde att jag verkligen tog reda på var min lust låg, jag gjorde det jag ville, och fick ett nytt tänk. Vi hade utställning varje termin som vi ansvarade för till stor del för själva.

Fortsättning...

JOSEFIN LINDEBERG