Varför valde du Angered Författarskola?
Det var viktigt att det var en heltidsutbildning. Att gå några deltidskurser i skrivande på kvällstid, det räckte inte riktigt för mig för att komma igång med mitt skrivande igen. Att Angered författarskola är dagtid, heltid och dessutom studiemedelsberättigad gör att det blivit lättare att bejaka skrivandet igen, på riktigt ge det en chans. Jag tog också chansen att gå ytterligare två terminer, trots att det är på läsårbasis.

Vad har du gjort tidigare?
Jag har arbetat ca tio år som programmerare och tog tjänstledigt. Men eftersom skrivandet är en del av mig nu som jag definitivt kommer att fortsätta med, så sade jag upp min fasta tjänst (det finns gott om arbete inom branschen ändå).

Adriana Aires Rastén på Angered Författarskola

Jag har skrivit sedan jag var liten och bland annat läst offentligt i till exempel "Poetry slam" och "Kulturnatta" sammanhang tidigare.  Men skrivande var svårt att kombinera i och med heltidsarbetet som programmerare.
 
Vad tycker du om folkhögskola som skolform?

Själva samtalet och skrivandet är det som verkligen står i centrum. Prestationen är inte heller själva målet, folkhögskola gör istället vägen till målet. Alla är med utifrån sin egen nivå och tillåts vara det. Till skillnad från andra skolformer, där studierna har samma måluppfyllelse och de som inte når målen, slås ut på olika sätt. Så är det inte här. Samtalet och den gemensamma utvecklingen, gemenskapen med andra, utvecklar mitt skrivande. 
 
Vad har studierna här gett dig?

Oj, det har betytt väldigt mycket, främst att jag har omvärderat mitt skrivande.  Jag har bestämt mig för att inte släppa det någonsin igen, jag har fått en annan inställning till vad som verkligen är viktigt och betydelsefullt i mitt liv.  
Ur ett hantverkarperspektiv så har textsamtalen varit ett bra verktyg. Att höra andras reflektioner på mina texter; hur de verbaliserar, tolkar, översätter det jag skriver samt utifrån deras läsning få nya perspektiv eller synpunkter. Jag skriver mest lyrik och processen är mer eller mindre uttalad av mig själv. Skapandet är ibland på ett nästan omedvetet, intimt plan. Läsningarna av mina texter av andra gör att jag tar ställning, omskapar eller omdefinierar det jag skrivit, och det har varit viktigt för mig att få feedback på det sättet.
Att också medverka i läsningar och plattformar genom skolan har varit givande. Jag hade inte tillgång till de sammanhangen tidigare här i Göteborg, där inställningen till skrivande är något självklart och väsentligt. 

Vad vill du göra när du är klar med studierna på Författarskolan?

Fortsätta skriva och verkligen försöka hitta sammanhang där jag kan fortsätta få respons på mitt skrivande, att jag blir läst. Hoppas på att kunna bli publicerad i någon form. Men framförallt – jag kommer fortsätta att skriva, eventuellt i kombination med ett deltidsjobb.