ANTAGNING

ANTAGNINGSPRINCIPER

Inför varje läsår fastställer rektor antalet platser i varje kurs. Flera faktorer vägs sedan samman vid antagningen.
Vi ser till faktorer som ditt behov av folkbildning och utbildning samt vilja till engagemang men väger också in bakgrund, livserfarenhet, yrke, speciella erfarenheter och fritidsintressen.
För sökande till allmän kurs krävs tillräckliga förkunskaper i svenska (här kommer du till respektive kurssida)

KRAV FÖR ANTAGNING

För alla skolans kurser gäller att du måste uppfylla ett antal grundläggande krav för att kunna bli antagen. Även om det är få sökande till kursen kan du inte komma in om du inte uppfyller dessa krav.

 • Du ska fylla minst 18 år det år som kursen börjar.

 • Du ska ha skickat in en ansökan digitalt samt komma till intervju och/eller audition.

 • Du ska ha tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna följa kursen.

 • Skolan bedömer att du kan tillgodogöra dej kursen.

URVALSKRITERIER – HUR VÄLJER SKOLAN VILKA SOM FÅR PLATS?

Om det är fler sökande till kursen än vad det finns platser gör skolan ett urval bland de sökande som uppfyller grundkraven.
 
Du som redan studerar eller tidigare har studerat på skolan lämnar in en återansökan. En återansökan ges förtur men bara om den har kommit in i tid, om det har skett en utveckling under studietiden, om närvaron har varit tillräckligt hög och om du i övrigt har skött dina åtaganden.

Om du inte blir antagen

... till en kurs beror det på något av följande:
 • att du inte uppfyller kraven för antagning (se ovan)

 • att ansökningshandlingarna kom för sent eller är inte kompletta

 • att det är fler sökande än det finns platser på kursen

 • att du inte har tillräckliga förkunskaper för kursen

För tidigare studerande gäller att du inte antas till kursen:

 • om frånvaron har varit alltför hög

 • om materialavgiften inte är betald

 • om du inte har visat motivation för studier

Beslut om avslag kan överklagas till rektor senast en vecka före kursstart.

Om du har antagits och påbörjat en kurs kan du, om du har särskilda skäl och utrymme finns, få byta till annan kurs.


Vid antagning prioriteras du som:

 • har kort utbildning och har störst behov av studierna

 • är äldre

 • är intresserad av kursens inriktning och arbetssätt

 • är boende i Angered

 • är aktiv i någon förening eller intresserad av folkrörelsearbete

 • bedöms vara motiverad att studera på folkhögskola

 •  har vilja och engagemang