ANTAGNING TILL KONSTNÄRLIG KURS

Så här söker du:

Fyll i ansökan digitalt här.  Vill du ha hjälp med ansökan så är du välkommen till skolan.

Om du söker till Angered Författarskola, Hållbar konst,  Projekt och Bild & Form:

  1. komplettera din ansökan med ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå denna kurs, dina erfarenheter av konst eller skrivande samt andra relevanta erfarenheter.
    Till Författarskolan, Hållbar konst samt Projekt (ej Bild & Form) måste du också komplettera din ansökan med eget material i form av arbetsprover.

Vad händer sen? 

Skolan skickar ett mail till dig som visar att vi har tagit emot din ansökan. Detta görs inom en vecka efter att vi fått in din ansökan. Du kan när som helst logga in på Schoolsoft och följa statusen för din ansökan.

  1. För dig som söker till Angered Författarskola, Hållbar konst eller Projekt är det arbetsprovet och ditt personliga brev som tillsammans avgör om du blir antagen eller ej.

  2. Du som söker till Angered Teaterskola eller till The Music College får en kallelse i god tid innan audition som sker i maj. Du kan också ombedas skicka in ett personligt brev i kallelsen.

  3. Du som sökt till teaterskolan får besked inom en vecka efter  audition. Du får också besked om du placeras på en reservlista.

  4. Du som sökt till The Music College får besked senast veckan före midsommar om du har blivit antagen eller om du placeras på en reservlista.

Efter antagningen:

  1. Du kan endast placeras på reservlistan om du uppfyller grundkraven för antagning. Om du inte gör det meddelar vi dig att du inte kan bli antagen.
  2. Beslut om antagning fattas av kursansvariga lärare. Om du inte blir antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga det till skolans rektor.


Du som erbjuds plats på en kurs ska inom två veckor tacka ja till din plats antingen via Schoolsoft eller genom att maila till respektive kursansvarig eller  info@angeredfhsk.se .Du ska också senast en vecka före kursstart ha betalat in materialavgiften för kursen. Du måste både tacka ja och betala materialavgiften för att vara säker på att få behålla din studieplats.

Ett välkomstmeddelande mailas ut före kursstart. Även den som inte antas får ett besked via mail.