VI ARBETAR MOT VÅLD - FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLING

SAMABETET MED LEX FEMME & MÄN

Angered folkhögskola samarbetar med organisationerna Lex Femme och Män kring frågor om våld i nära relationer, jämställdhet och likabehandling. Lex Femme och Män håller workshops med våra deltagare och med personal om viktiga frågor som handlar om hur vi behandlar och bemöter varandra.

Lex Femme är en ideell tjej- och kvinnojour som arbetar för ett samhälle fritt från mäns våld mot kvinnor. Det gör de via en rikstäckande telefon- och juristjour samt en omfattande föreläsningsverksamhet, specifikt inriktade på kvinnor med utländsk härkomst och erbjuder hjälp på deras modersmål.

Män är en ideell, feministisk organisation som verkar för att engagera män mot mäns våld mot kvinnor. Män arbetar med att förändra destruktiva normer kring maskulinitet för att mäns våld ska minska. Mäns vision är en jämställd värld utan våld.