FOLKBILDNING & KULTUR I SAMVERKAN

Flera folkhögskolor och kulturinstitutioner i Göteborg samverkar för att få ett utbyte mellan varandra. Vi vill att fler deltar i kulturlivet!
Projektet syftar till:

  • Ett vidgat deltagande i kulturlivet.

  • En utveckling av kapaciteter i betydelsen bättre och bredare resursutnyttjande av kulturverksamheterna.

  • Ett ökat medskapande i betydelsen forma verksamheten av och med invånarna.

  • En utveckling av metoder och pedagogiska redskap som syftar till att nyttja kultur i läroprocesser.


I samverkan ingår många folkhögskolor i Göteborgsområdet och Västra Götalalndsregionen och fem kulturinstitutioner:
Kulturinstitutionerna är: Angereds Teater, Folkteatern, GöteborgsOperan, Göteborgs Symfoniker, Västarvet, Röda Stens Konsthall och Kultur i Väst.
Kontaktperson på Angered folkhögskola är Josefin Finér.