FÖRENINGEN STÖDNÄTET

Vi har sedan länge ett samarbete med flera föreningar i Angeredsområdet - Föreningen Stödnätet, Föreningen Folkets Hus i Hammarkullen, Puntland Community Organisation, Arabiska bokstavscentret (ABC) och ABF Göteborg m. fl.

Föreningen Stödnätet är en ideell förening som riktar sig till kvinnor, barn och ungdomar från alla kulturer och religioner.
Tillsammans med Stödnätet bedriver vi en halvtidskurs för kvinnor som har behov av samhällsorientering, datakunskap och språklig träning. Genom Stödnätet är Mostafa anställd för att varje dag erbjuda fika i vårt fina café för deltagarna i Hammarkullen.

Vi brukar också anlita medlemmarnas matlagningskonst när vi har fest eller behov av catering.

Vi erbjuder också tillsammans med Stödnätet en kurs för asylsökande; Svenska från dag ett.

Föreningen Stödnätets mål är att ge medlemmarna stöd och hjälp med integrationen, öka deras självförtroende och förbättra jämställdheten i såväl samhället som i hemmen.
Ett annat mål är att öka förståelsen för demokratiska processer, förebygga drogproblem och brottslighet hos unga samt uppmuntra medlemmarna att lära sig svenska och samhällskunskap.