FÖRENINGEN STÖDNÄTET

Vi har sedan länge ett samarbete med flera föreningar i Angeredsområdet - Föreningen Stödnätet, Föreningen Folkets Hus i Hammarkullen,
Somali Communityn Sweden, Arabiska bokstavscentret (ABC) och Mariakyrkan iHammarkullen och ABF Göteborg m. fl.

Genom föreningen Stödnätet, som är en ideell förening, är Mostafa anställd för att varje dag erbjuda fika i vårt fina café för deltagarna i Hammarkullen.

Föreningen Stödnätets mål är att ge medlemmarna stöd och hjälp med integrationen, öka deras självförtroende och förbättra jämställdheten i såväl samhället som i hemmen.
Ett annat mål är att öka förståelsen för demokratiska processer, förebygga drogproblem och brottslighet hos unga samt uppmuntra medlemmarna att lära sig svenska och samhällskunskap.