ARABISKA BOKSTAVSCENTRET

I deras lokaler på Kultivatorgatan har Arabiska Bokstavscentret till syfte att förbättra förutsättningar för invandrare, både vuxna och barn, för en ökad integration i det svenska samhället. En stor del av ABC:s studieverksamhet består av svenska introduktionskurser där en får möjlighet att läsa svenska och samhällskunskap.
De bjuder in föreläsare och har seminarier från många olika myndigheter för att öppna dörrar, lära känna Sverige och få information som man som nyanländ kan ha nytta av i det vardagliga livet.
SVENSKA FRÅN DAG ETT: