SVENSKA FRÅN DAG ETT

ÄR DU ASYLSÖKANDE?

Kursen Svenska från dag 1 är för dig som är asylsökande.

 • Allt du behöver för att få läsa svenska är ett giltigt LMA-kort från Migrationsverket.

 • Kursen är gratis.

 • Du kan få spårvagnskort.

 • Kursens plats: Lövgärdet centrum

 • Start: Löpande

 
Ring:

 • Svenska: 031-331 99 02
 • Arabiska: 073-733 34 44

Ring eller besök oss idag!

 • Hammarkulletorget 61 eller Bredfjällsgatan 14

ASYLUMSEEKER?

Angered folkhögskola are providing the course Swedish from Day One – a course in everyday Swedish.

Learn the basics of the Swedish language and be able to communicate in everyday situations.

 • You need a valid LMA card from Migrationsverket.

 • The course is free of costs for the participant.

 • You can get a tram card.

 • Course location: Lövgärdet center

 • Start: Running


Ring

 • Svenska: 031-331 99 02

 • Arabic: 073-733 34 44

Call or visit us today!

 • Hammarkulletorget 61 or Bredfjällsgatan 14