KURS I ATT BYGGA SMÅHUS


Tiny house: hållbart byggande i nordöstra Göteborg

Kursen under tre helger hösten 2022. Du får lära dig grunderna i hur man bygger ett litet hus att bo i. 

Lär dig grunderna i verktygs-, maskin- och materialanvändning
Få självförtroende att bygga med återbrukat material och bygga hållbart

Du får möjlighet att börja planera ditt eget bygge i ett 10 punktsprogram.

Kursfakta

Innehåll

Vad: Under kursen lär du dig planera för ett bygge och vad du behöver i form av material, verktyg och maskiner. 

Hur? Du får också öva på att ta vara på och bygga med återbrukat byggmaterial, liksom miljövänligt material, vilket kräver speciell kunskap.

Mål: Du får kunskaper i frågor och utformning / arkitektur och planering hur du bygger grund, reglar, takstolar, isolering, luftspalter, lägger tak, sätter in fönster och dörrar och mycket annat.

Vi bygger på små flyttbara hus som är under byggnad vid tillfället.

Vi bygger tillsammans, stöttar och lär av varandra i byggprocessen.

Syfte

Varför: vi vill att du skall få pröva på och uppmuntra ditt eget byggande i praktiskt samarbete och inspirerande samtal om livskvalitet, hållbarhet och möjlighet till byggande av eget boende.

Kursens lärare/handledare 

Vilka: 

Sven Melander är en erfaren bygg- och finsnickare och erfaren i att bygga med återbruk och miljövänligt byggande. Han är också båtbyggare och har varit lärare i finsnickeri på Grebbestads folkhögskola.

Alf Andersson är en erfaren husbyggare med speciell mångårig kunskap i cirkulärt byggande med återbruk. Alf har speciellt fokus på handledning för ”pass it on” där man lär av varandra i lärande inspirerande grupprocesser.  

Om utbildningen 

Kurstyp: Kortkurs

Längd: Tre helger kl 10 – 16: 24-25/9, 29-30/10 & 26-27/11

OBS! Är du anmäld till kursen är det obligatoriskt att delta vid alla kurstillfällen.

Sista anmälningsdag var 3 juni 2022.

Antagningsvillkor: Intresserad av hållbart byggande. Vi välkomnar särskilt deltagare från nordöstra Göteborg.

Kostnad: Materialavgift 500 kr
(kursen är ej studiemedelsberättigande)

Kursanordnare:  Angered folkhögskola och BOBINI – Bygga & Bo i Natur Innovationsverkstad. 

Var: Kursen genomförs i BOBINI:s verkstad i Gunnilse som ligger mellan Angered och Bergsjön. Vi bygger bl.a. med byggmaterial från Återbruket i Alelyckan.

Anmälan stängd.