HÅLLBAR KONST

Kursen vill undersöka och utveckla nya och hållbara metoder inom konsten. Kursen vill väcka frågor och samtal kring vad som anses vara hållbart inom konsten både på ett mänskligt och ett materialmässigt plan.
 Undervisningen bedrivs i form av workshop, praktisk handledning med medföljande övningar, studiebesök och individuellt arbete.

Kursen introducerar kursdeltagaren för frågeställningar kring vad som kan vara hållbart inom konsten idag samt ger inblick i villkor, utmaningar och möjligheter för en konstnär i Sverige av idag som vill arbeta på ett hållbart sätt.
Genom seminarier, övningar, workshop och presentationer av olika konstnärer som kan sägas arbeta på ett hållbart sätt,  får du ett hållbart perspektiv. 

KURSMÅL

Kursens övergripande mål är att
inspirera dig att utveckla ett hållbart tänk och en praktik för det visuella skapandet.

Efter genomförd kurs ska du:
 ha uppnått en medvetenhet och kunna problematisera kring begreppet 
 • ha fått en introduktion i hur
  hållbar konst kan se ut i ett globalt perspektiv
 •  ha utvecklat din egen konstnärliga process i en hållbar riktning
 •  ha utvecklat en förmåga att arbeta med olika hållbara material
 • ha utvecklat hållbara visuella idéer med hjälp av den individuella handledningen
 • ha presenterat resultaten från kursen i en offentlig utställning eller liknande sammanhang.

HUR?

Distanskurs med träffar var 3:e vecka under 1 termin.

 • Mellan träffarna får du uppgifter löpande av lärarna och du kommunicerar med dem på distans.
 •  De nätbaserade träffarna sker 1 gång varannan vecka via en digital konferensplattform.
 • Vi ses på gemensamma träffar sammanlagt 7 gånger under terminen då du individuellt redovisar dina uppgifter.
 • Du som kan/vill erbjuds också en arbetsplats i skolan där du kan arbeta. 
 • Du har tillgång till datorer i skolans lokaler. Du har även tillgång till digitalkamera, videokamera och läsplattor när det gäller att dokumentera och utveckla ditt egna arbeten.
 

ANTAGNING

Ansökan kompletteras med eget material i form av arbetsprover

 • samt ett personligt brev där
  du presenterar dig själv och ditt
  motiv till att söka kursen
 • dina erfarenheter av visuellt skapande samt andra relevanta erfarenheter.
 • Kursens lärare bedömer ansökningarna utifrån konstnärlig originalitet, motivation och din möjlighet
  att tillgodogöra dig kursinnehållet efter att diskuterat igenom det insända materialet samt genom en intervju.
 • Kursen är CSN-berättigad.
 • Ni är 5 deltagare i kursen.