STUDIEEKONOMI SFI
A-kassa

Du kan kontakta din a-kassa för att fråga om du kan få studera SFI med bibehållen a-kassa. I normalfallet bifaller de endast halvtidsstudier, 10 timmar per vecka, under en begränsad period. Kontakta din a-kassa om du har fler frågor. Om A-kassan begär ett antagningsbesked ska du kontakta SFI-administratör Mathilda Obbel mathilda.obbel@angeredfhsk.se 0702-852525

Aktivitetsstöd
Du kan kontakta Arbetsförmedlingen för att fråga om du kan få studera SFI med aktivitetsstöd. Mer information kan du läsa på Arbetsförmedlingens hemsida: Gå en utbildning med aktivitetsstöd (länk).
Om Arbetsförmedlingen begär ett antagningsbesked ska du kontakta SFI-administratör Anna Bryntse på email anna.bryntse@angeredfhsk.se 

Försörjningsstöd
Du kan kontakta socialtjänsten för att fråga om du kan få studera SFI med försörjningsstöd. Om socialtjänsten begär ett antagningsbesked ska du kontakta SFI-administratör Mathilda Obbel mathilda.obbel@angeredfhsk.se 0702-852525

Andra ersättningar
Det kan finnas andra ekonomiska ersättningar att ansöka om som vi inte listat här. Kontakta i så fall berörd myndighet för att ställa frågan till dem.