Livevideo från facebook.com/folkhogskolaniangered förutom Sarah Delshads föreläsning som anmäls till daniel.laksotesak@angeredfhsk.se

SARAH DELSHAD 22 APRIL KL 14-16

LASSE BERG 29 APRIL KL 14-16

MINA DENNERT 20 MAJ KL 14-16

KHALED HARARA 27 MAJ KL 14-16