ANTAGNING TILL ALLMÄN KURS

SÅ HÄR SÖKER DU TILL ALLMÄN KURS  

1. Du scannar in eller fotograferar och bifogar med ansökan:

 1. betyg från grundskolan, gymnasieskolan eller motsvarande och andra relevanta intyg (t.ex tjänstgöringsbetyg). 

 2. Skolan skickar ett mail till dig som visar att vi har tagit emot din ansökan. Detta görs inom en vecka efter att vi fått in din ansökan. Du kan när som helst logga in på Schoolsoft och följa statusen för din ansökan.


2.Informationsträff/intervju

 1. Sökande till allmän kurs kallas till en informationsträff inom en vecka efter sista ansökningsdag.
 2. Vi berättar om skolan, om kursen, hur det är att studera här och om hur du kan finansiera dina studier.
 3. Vi  intervjuar dig för att få veta lite mer om dig, dina tidigare studier och vad du vill studera. (Ta med betyg och intyg om du inte redan skickat in dem).

3. Antagningsbesked

 1. Senast två veckor efter att du har varit på informationsmöte och intervju får du besked om du har blivit antagen eller om du placeras på en reservlista.
 2. Du kan endast placeras på reservlista om du uppfyller grundkraven för antagning. Om du inte gör det meddelar vi dig att du inte kan bli antagen.

ANTAGNING

Beslut om antagning fattas av kursansvariga lärare.

 1. Om du inte blir antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga till skolans rektor.
 2. Du som erbjuds plats på en kurs ska inom två veckor tacka ja till din plats antingen via Schoolsoft eller genom att maila till info@angeredfhsk.se
 3. Du ska också senast en vecka före kursstart ha betalat in materialavgiften för kursen.
 4. Du måste både tacka ja och betala materialavgiften för att vara säker på att få behålla din studieplats.


Ett välkomstmeddelande mailas ut före kursstart.


Vid antagning prioriteras du som:

 • har kort utbildning och har störst behov av studierna

 • är äldre

 • är intresserad av kursens inriktning och arbetssätt

 • är boende i Angered

 • är aktiv i någon förening eller intresserad av folkrörelsearbete

 • bedöms vara motiverad att studera på folkhögskola

 •  har vilja och engagemang

Om du inte blir antagen

... till en kurs beror det på något av följande:

 • att du inte uppfyller kraven för antagning (se ovan)
 • att ansökningshandlingarna kom för sent eller är inte kompletta
 • att det är fler sökande än det finns platser på kursen
 • att du inte har tillräckliga förkunskaper för kursen

För tidigare studerande gäller att du inte antas till kursen:
 • om frånvaron har varit alltför hög

 • om materialavgiften inte är betald

 • om du inte har visat motivation för studier

Beslut om avslag kan överklagas till rektor senast en vecka före kursstart.
Om du har antagits och påbörjat en kurs kan du, om du har särskilda skäl och utrymme finns, få byta till annan kurs.